Rijk Zwaan wil algemene biologische kennis uitwisselen met klant en BioAcademy

Bij de oprichting van de BioAcademy was Groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan een van de eerste toetreders. „Wij geloven echt in biologische producten”, zegt manager biologisch Heleen Bos van Rijk Zwaan. „De biologische sector is een inspirerende sector.”

We spreken Heleen Bos van Rijk Zwaan over de BioAcademy op de BioBeurs, al jaren is RijkZwaan daar een vast gezicht, zoals ook op haar voorganger BioVak. Klanten komen bijpraten op de stand en veel bekenden passeren tijdens het Zwolse evenement. „Bij het ontwikkelen van nieuwe rassen en het leveren van zaden is het noodzakelijk om continue te blijven innoveren. Tijdens een beurs kunnen we daarom altijd wel wat nieuws laten zien”, zegt Bos.

Hoewel het groenteveredelingsbedrijf uit De Lier ook gangbaar werkt, past het biologische gedachtegoed goed bij Rijk Zwaan. Bos: „Ook voor de gangbare sector is er behoefte aan duurzaam. We willen zuinig zijn op de planeet en biologisch past daar goed bij.”

Tot nu toe stelt Rijk Zwaan zich ten opzichte van de BioAcademy als ‘sponsor’ op. „We willen meer met kennisuitwisseling, vooral dan daar waar het om algemene kennis gaat. Teelttips kunnen daaronder vallen. We werken ook veel in Afrika en daar zie je kennisbehoefte op technisch vlak of teeltgebied. Wie in Nederland overstapt op biologisch heeft ook behoefte aan dat soort kennis. De BioAcademy zou dat laagdrempelig kunnen maken. Zo ondersteunen we een sector die we een warm hart toedragen.”

De BioAcademy is nog jong, maar Bos ziet mogelijkheden voor de toekomst. “Als Rijk Zwaan kunnen we onze klanten wijzen op de BioAcademy. Ook is het mogelijk dat we teeltadvies geven aan telers via onze medewerkers. In Afrika leiden we bijvoorbeeld voorlichters op die lokaal kennis verspreiden zodat telers daar hun bedrijf verder kunnen ontwikkelen. In Nederland kan dat misschien ook.”

Kennisbehoefte

Bos ziet de grootste behoefte aan kennis bij telers die omschakelen van gangbaar naar biologisch. Die komen met vragen over de beheersing van ziektes en plagen in het gewas. „Het kan ook gaan over de marktontwikkelingen of hoe de ontwikkelingen zijn in een buitenlandse productieregio. Een andere kennisvraag gaat over de trend om minder plastic verpakkingen te gebruiken. Een biologisch product ligt vaak verpakt in het schap. Hoe kan dat duurzamer?”

Dat Rijk Zwaan marktkansen ziet is duidelijk, niet alleen biologisch. Bos: „Dat is natuurlijk een groeimarkt, maar denk ook eens aan ‘vegan’. Als plantaardig bedrijf passen we bij die trend. De groei van bio en vegan is sectorbreed en daarin kunnen we op kennisgebied heel goed samenwerken met andere bedrijven. Daar waar de kennis niet concurrentiegevoelig is kunnen we samen sterker staan. Wij gaan zeker door hiermee.”

Bij de oprichting van de BioAcademy was Groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan een van de eerste toetreders. „Wij geloven echt in biologische producten”, zegt manager biologisch Heleen Bos van Rijk Zwaan. „De biologische sector is een inspirerende sector.”

We spreken Heleen Bos van Rijk Zwaan over de BioAcademy op de BioBeurs, al jaren is RijkZwaan daar een vast gezicht, zoals ook op haar voorganger BioVak. Klanten komen bijpraten op de stand en veel bekenden passeren tijdens het Zwolse evenement. „Bij het ontwikkelen van nieuwe rassen en het leveren van zaden is het noodzakelijk om continue te blijven innoveren. Tijdens een beurs kunnen we daarom altijd wel wat nieuws laten zien”, zegt Bos.

Hoewel het groenteveredelingsbedrijf uit De Lier ook gangbaar werkt, past het biologische gedachtegoed goed bij Rijk Zwaan. Bos: „Ook voor de gangbare sector is er behoefte aan duurzaam. We willen zuinig zijn op de planeet en biologisch past daar goed bij.”

Tot nu toe stelt Rijk Zwaan zich ten opzichte van de BioAcademy als ‘sponsor’ op. „We willen meer met kennisuitwisseling, vooral dan daar waar het om algemene kennis gaat. Teelttips kunnen daaronder vallen. We werken ook veel in Afrika en daar zie je kennisbehoefte op technisch vlak of teeltgebied. Wie in Nederland overstapt op biologisch heeft ook behoefte aan dat soort kennis. De BioAcademy zou dat laagdrempelig kunnen maken. Zo ondersteunen we een sector die we een warm hart toedragen.”

De BioAcademy is nog jong, maar Bos ziet mogelijkheden voor de toekomst. “Als Rijk Zwaan kunnen we onze klanten wijzen op de BioAcademy. Ook is het mogelijk dat we teeltadvies geven aan telers via onze medewerkers. In Afrika leiden we bijvoorbeeld voorlichters op die lokaal kennis verspreiden zodat telers daar hun bedrijf verder kunnen ontwikkelen. In Nederland kan dat misschien ook.”

Kennisbehoefte

Bos ziet de grootste behoefte aan kennis bij telers die omschakelen van gangbaar naar biologisch. Die komen met vragen over de beheersing van ziektes en plagen in het gewas. „Het kan ook gaan over de marktontwikkelingen of hoe de ontwikkelingen zijn in een buitenlandse productieregio. Een andere kennisvraag gaat over de trend om minder plastic verpakkingen te gebruiken. Een biologisch product ligt vaak verpakt in het schap. Hoe kan dat duurzamer?”

Dat Rijk Zwaan marktkansen ziet is duidelijk, niet alleen biologisch. Bos: „Dat is natuurlijk een groeimarkt, maar denk ook eens aan ‘vegan’. Als plantaardig bedrijf passen we bij die trend. De groei van bio en vegan is sectorbreed en daarin kunnen we op kennisgebied heel goed samenwerken met andere bedrijven. Daar waar de kennis niet concurrentiegevoelig is kunnen we samen sterker staan. Wij gaan zeker door hiermee.”