Roeland Gerding versterkt BioAcademy-bestuur vanuit bio winkeliers

Onlangs is Roeland Gerding toegetreden tot het bestuur van de BioAcademy. Daarmee versterkt hij naast Arjan Nijdam de vertegenwoordiging van de natuurvoedingsbranche in het bestuur.

Roeland (33 jaar) is mede-eigenaar, met zijn ouders Rudi Gerding en Astrid Weidmann, van De Groene Winkel in Zeist. De Biowinkeliersvereniging heeft aangegeven behoefte te hebben aan E-learning modules om de kennis op de winkelvloer te vergroten en daarmee meer onderscheidend vermogen als speciaalzaken te ontwikkelen ten opzichte van de supermarkten.


Jongere generatie winkelmedewerkers heeft behoefte aan online leren
Voor het bestuur van de BioAcademy is het belangrijk ook de jongere generatie in het bestuur op te nemen die nu de winkels overnemen. De nieuwe generatie leert bovendien anders dan de oudere generatie, en juist het online leren spreekt de jongere generatie aan en is wat de BioAcademy naast de reguliere leervormen wil ontwikkelen!

Het bestuur van de BioAcademy bestaat nu uit Edith Lammerts van Bueren (vz), Jan Groen (namens BioNederland), Jaco Burgers (namens het Biohuis), Arjan Nijdam (namens Biowinkeliersvereniging), en Lian Kasper (lid).

De Bio Academy is een onafhankelijk platform voor kennisvragers en kennisaanbieders op het gebied van primaire productie, verwerking, handel en retail in de biologische sector. De BioAcademy streeft naar inzicht in kennisaanbod, verbinding van kennis en de gezamenlijke verdere ontwikkeling ervan. De organisatie is ingericht volgens het motto van de Bio Academy: “Delen, samenwerken en verbinden.”

Onlangs is Roeland Gerding toegetreden tot het bestuur van de BioAcademy. Daarmee versterkt hij naast Arjan Nijdam de vertegenwoordiging van de natuurvoedingsbranche in het bestuur.

Roeland (33 jaar) is mede-eigenaar, met zijn ouders Rudi Gerding en Astrid Weidmann, van De Groene Winkel in Zeist. De Biowinkeliersvereniging heeft aangegeven behoefte te hebben aan E-learning modules om de kennis op de winkelvloer te vergroten en daarmee meer onderscheidend vermogen als speciaalzaken te ontwikkelen ten opzichte van de supermarkten.


Jongere generatie winkelmedewerkers heeft behoefte aan online leren
Voor het bestuur van de BioAcademy is het belangrijk ook de jongere generatie in het bestuur op te nemen die nu de winkels overnemen. De nieuwe generatie leert bovendien anders dan de oudere generatie, en juist het online leren spreekt de jongere generatie aan en is wat de BioAcademy naast de reguliere leervormen wil ontwikkelen!

Het bestuur van de BioAcademy bestaat nu uit Edith Lammerts van Bueren (vz), Jan Groen (namens BioNederland), Jaco Burgers (namens het Biohuis), Arjan Nijdam (namens Biowinkeliersvereniging), en Lian Kasper (lid).

De Bio Academy is een onafhankelijk platform voor kennisvragers en kennisaanbieders op het gebied van primaire productie, verwerking, handel en retail in de biologische sector. De BioAcademy streeft naar inzicht in kennisaanbod, verbinding van kennis en de gezamenlijke verdere ontwikkeling ervan. De organisatie is ingericht volgens het motto van de Bio Academy: “Delen, samenwerken en verbinden.”