Ronald van Marlen: ‘Veranderend speelveld biologische sector vraagt om mondigheid en leiderschap’

Ooit was de biologische sector een vrije plaats voor idealisten. Dit speelveld is veranderd. Volgens Ronald van Marlen is alles complexer geworden en vraagt de snelgroeiende bio markt de ondernemers om bij de les te blijven. De biologische ondernemer moet kunnen uitleggen waarmee bio zich onderscheidt en leiderschap tonen bij zo veel maatschappelijke dynamiek.

Timeli-directeur Ronald van Marlen ontwikkelt binnen de Organic Business Leadership Academy (OBLA), samen met IFOAM Organics, trainingen die ondernemers en beleidsmakers in de biologische sector bewuster maken van hun rol in de ontwikkeling van de sector. Heldere doelstellingen en de vaardigheid om duidelijk te maken waarin biologisch vooroploopt zijn twee componenten die Van Marlen belangrijk vindt voor de beleidsbepalers die het voortouw nemen.

„Het speelveld is gewoon heel erg veranderd in de dertig jaar dat ik met biologisch bezig ben. De dynamiek op de markt neemt hard toe. De wereldwijde biologische markt is al 100 miljard euro groot en hij groeit jaarlijks met 10 procent. We zijn veranderd van vrij naar een markt met regels en toenemende complexiteit. Daarbij komt dat in het algemeen veel alternatieve termen erbij komen voor de noodzakelijkheid dat de landbouw moet veranderen, denk aan natuurinclusief, kringloop, regeneratieve landbouw enzovoort. Verder komen er steeds meer partijen op de markt waarvan we het vroeger niet voor mogelijk hadden geacht dat ze iets met biologisch zouden willen.”

Nieuwe spelers hebben soms geen tot weinig kennis van de biologische beweging en bestaande spelers kunnen lang niet altijd helder uiteenzetten wat de toegevoegde waarde van biologisch is. Van Marlen: „We moeten gewoon steeds vaker goed uitleggen wat biologisch is. Ik mis daar vaak leiderschap en dan gaat de markt zelf of de wetgevers de richting bepalen. Om de doelen van biologisch over te brengen is kennis nodig en persoonlijke verbinding van de ondernemers met de biologische beweging en haar uitgangspunten.”

Beknopte cursus leiderschap

De wereldwijde organisatie van biologische producenten IFOAM Organics biedt leiderschapstrainingen aan, maar die duren een jaar. Van Marlen is dan ook blij dat IFOAM de beknopte cursussen van OBLA mede draagt. Het is een laagdrempelige manier om de basis te leren, als de mogelijkheden voor een lange training ontbreken.

Van Marlen ziet behalve het versterken van kennis en vaardigheden door de Organic Business Leadership Course de mogelijkheid dat deelnemers samen een sterker netwerk opbouwen. „Het is een platform om samen vragen te delen en zo op de juiste manier antwoord te geven.”

De snelgroeiende markt is volgens Van Marlen wel eens wat te ‘comfortabel’. „Ik denk dat er op dit moment te weinig urgentie is om zaken specifieker uit te leggen. Toch zien we ook dat bio geen eendagsvlieg is en er komt dus een moment dat het belangrijker wordt leiderschap te tonen. Er is ook sprake van bedreiging van buitenaf. Grote spelers leggen de markt hun private standaard op en hun eigen code voor productie. Biologisch moet zelf denken over wat belangrijk is. Biologisch moet weer meer de leiding durven nemen in de verdere ontwikkeling van de biologische sector en de markt”.

Urgente kwesties

Problemen die nu de kop opsteken hebben vaak te maken met de wijze van productie en de prioriteit die de economie stelt. Van Marlen zegt dat alles gericht is op het oplossen van klimaatproblemen of andere maatschappelijke of milieuvraagstukken. „Daar moeten wij ook opstaan. Waar zijn wij zichtbaar als sector hier?”

„Als het grote maatschappelijke vragen van deze tijd betreft, zijn wij als biologische sector nog niet klaar. De klus is nog niet af”, zegt Van Marlen. „De biologische sector mag daarom nog niet naar huis. Biologisch als sociale veranderbeweging en landbouwmethode staan centraal in de OBLA, maar duidelijk ingebed in de maatschappelijke actualiteit van klimaatcrisis en consumentenverwachtingen”, benadrukt Van Marlen.

Machtstructuren

„We produceren nu in de gangbare landbouw wat de markt uitkomt en niet wat goed voor ons is. Het idee achter biologisch was een betere toekomst voor onze planeet. Biologisch ambieert dus meer dan alleen landbouw. Het bepaalt onze economische inrichting en hoe we willen samenleven. We zullen zaken moeten doen op een manier die dieren recht doet en zorg voor iedereen moeten hebben. De vier principes van biologisch hebben de aandacht. Die vier principes zijn gezondheid, eerlijkheid, ecologie en zorg.”

Van Marlen vindt dat biologisch de kringlooplandbouw voortvarend kan oppakken. „We moeten dat on the job doen en niet weer twee jaar krijgen om ons te positioneren. Betrek vooral de jongeren. Zij krijgen zo het idee om havermelk te gaan drinken of iets anders te doen. Het is een kolkende massa met ideeën. Dat is positief. Je kunt dus grote stappen maken.”

Zichtbaarheid is belangrijk voor de biologische leiders die nu naar voren treden. „Ze kennen hun kracht en hun kwetsbaarheid en ze staan waar ze wat te melden hebben!”

Informatie over de Organic Business Leadership Course lees je op de aanbodspagina van de cursus op BioAcademy, waar je je ook kunt aanmelden.
De cursus omvat vijf donderdagmiddagen op de Kraaybeekerhof in Driebergen vanaf 22 oktober. Er is ook een OBLA in het voorjaar van 2021.

Ooit was de biologische sector een vrije plaats voor idealisten. Dit speelveld is veranderd. Volgens Ronald van Marlen is alles complexer geworden en vraagt de snelgroeiende bio markt de ondernemers om bij de les te blijven. De biologische ondernemer moet kunnen uitleggen waarmee bio zich onderscheidt en leiderschap tonen bij zo veel maatschappelijke dynamiek.

Timeli-directeur Ronald van Marlen ontwikkelt binnen de Organic Business Leadership Academy (OBLA), samen met IFOAM Organics, trainingen die ondernemers en beleidsmakers in de biologische sector bewuster maken van hun rol in de ontwikkeling van de sector. Heldere doelstellingen en de vaardigheid om duidelijk te maken waarin biologisch vooroploopt zijn twee componenten die Van Marlen belangrijk vindt voor de beleidsbepalers die het voortouw nemen.

„Het speelveld is gewoon heel erg veranderd in de dertig jaar dat ik met biologisch bezig ben. De dynamiek op de markt neemt hard toe. De wereldwijde biologische markt is al 100 miljard euro groot en hij groeit jaarlijks met 10 procent. We zijn veranderd van vrij naar een markt met regels en toenemende complexiteit. Daarbij komt dat in het algemeen veel alternatieve termen erbij komen voor de noodzakelijkheid dat de landbouw moet veranderen, denk aan natuurinclusief, kringloop, regeneratieve landbouw enzovoort. Verder komen er steeds meer partijen op de markt waarvan we het vroeger niet voor mogelijk hadden geacht dat ze iets met biologisch zouden willen.”

Nieuwe spelers hebben soms geen tot weinig kennis van de biologische beweging en bestaande spelers kunnen lang niet altijd helder uiteenzetten wat de toegevoegde waarde van biologisch is. Van Marlen: „We moeten gewoon steeds vaker goed uitleggen wat biologisch is. Ik mis daar vaak leiderschap en dan gaat de markt zelf of de wetgevers de richting bepalen. Om de doelen van biologisch over te brengen is kennis nodig en persoonlijke verbinding van de ondernemers met de biologische beweging en haar uitgangspunten.”

Beknopte cursus leiderschap

De wereldwijde organisatie van biologische producenten IFOAM Organics biedt leiderschapstrainingen aan, maar die duren een jaar. Van Marlen is dan ook blij dat IFOAM de beknopte cursussen van OBLA mede draagt. Het is een laagdrempelige manier om de basis te leren, als de mogelijkheden voor een lange training ontbreken.

Van Marlen ziet behalve het versterken van kennis en vaardigheden door de Organic Business Leadership Course de mogelijkheid dat deelnemers samen een sterker netwerk opbouwen. „Het is een platform om samen vragen te delen en zo op de juiste manier antwoord te geven.”

De snelgroeiende markt is volgens Van Marlen wel eens wat te ‘comfortabel’. „Ik denk dat er op dit moment te weinig urgentie is om zaken specifieker uit te leggen. Toch zien we ook dat bio geen eendagsvlieg is en er komt dus een moment dat het belangrijker wordt leiderschap te tonen. Er is ook sprake van bedreiging van buitenaf. Grote spelers leggen de markt hun private standaard op en hun eigen code voor productie. Biologisch moet zelf denken over wat belangrijk is. Biologisch moet weer meer de leiding durven nemen in de verdere ontwikkeling van de biologische sector en de markt”.

Urgente kwesties

Problemen die nu de kop opsteken hebben vaak te maken met de wijze van productie en de prioriteit die de economie stelt. Van Marlen zegt dat alles gericht is op het oplossen van klimaatproblemen of andere maatschappelijke of milieuvraagstukken. „Daar moeten wij ook opstaan. Waar zijn wij zichtbaar als sector hier?”

„Als het grote maatschappelijke vragen van deze tijd betreft, zijn wij als biologische sector nog niet klaar. De klus is nog niet af”, zegt Van Marlen. „De biologische sector mag daarom nog niet naar huis. Biologisch als sociale veranderbeweging en landbouwmethode staan centraal in de OBLA, maar duidelijk ingebed in de maatschappelijke actualiteit van klimaatcrisis en consumentenverwachtingen”, benadrukt Van Marlen.

Machtstructuren

„We produceren nu in de gangbare landbouw wat de markt uitkomt en niet wat goed voor ons is. Het idee achter biologisch was een betere toekomst voor onze planeet. Biologisch ambieert dus meer dan alleen landbouw. Het bepaalt onze economische inrichting en hoe we willen samenleven. We zullen zaken moeten doen op een manier die dieren recht doet en zorg voor iedereen moeten hebben. De vier principes van biologisch hebben de aandacht. Die vier principes zijn gezondheid, eerlijkheid, ecologie en zorg.”

Van Marlen vindt dat biologisch de kringlooplandbouw voortvarend kan oppakken. „We moeten dat on the job doen en niet weer twee jaar krijgen om ons te positioneren. Betrek vooral de jongeren. Zij krijgen zo het idee om havermelk te gaan drinken of iets anders te doen. Het is een kolkende massa met ideeën. Dat is positief. Je kunt dus grote stappen maken.”

Zichtbaarheid is belangrijk voor de biologische leiders die nu naar voren treden. „Ze kennen hun kracht en hun kwetsbaarheid en ze staan waar ze wat te melden hebben!”

Informatie over de Organic Business Leadership Course lees je op de aanbodspagina van de cursus op BioAcademy, waar je je ook kunt aanmelden.
De cursus omvat vijf donderdagmiddagen op de Kraaybeekerhof in Driebergen vanaf 22 oktober. Er is ook een OBLA in het voorjaar van 2021.