​Ruud Hendriks: Samen een kennisnetwerk opzetten is een goed idee

‘Een leven lang ontwikkelen’ heet het tegenwoordig. De afgestudeerden van de Warmonderhof spijkeren steeds hun kennis bij. Volgens Ruud Hendriks van deze opleiding is het aanbieden van cursussen via de BioAcademy een goede manier om themacursussen aan ex-studenten en andere belangstellenden aan te bieden.

Bij de lancering van de BioAcademy was de Warmonderhof enthousiast. „Het was alleen wel zo dat we ons toen heel sterk richtten op diplomaopleidingen, voltijds en deeltijds. We konden daardoor eerst niet veel met het initiatief. We hadden vanuit onze koepelorganisatie Aeres Hogeschool, voordat de BioAcademy er was, gedacht over een soort gezamenlijk loket voor scholing voor de biologische sector. Het idee om met mensen die elkaar kennen zoiets op te zetten sprak ons aan. Delphy, de CAH in Dronten, de WUR en het Louis Bolk Instituut waren toen betrokken. Dat idee strandde eerst. Het lukte daarna wel met de BioAcademy. Mooi is dat wij nu aangehaakt zijn. Het werkt bottom-up uit de sector, wat ik heel goed vind.”

Ruud Hendriks dacht ook over de organisatie van cursussen op de Warmonderhof. Er bleek een Flevolandse pot met POP-3 gelden te zijn om kennisverspreiding te organiseren. Dat potje sloot aan op de opzet die Ruud samen met Maria van Boxtel van Land&Co maakte voor de trainingen. Ruud en Maria zagen twee voordelen daarin om de cursussen laagdrempelig, dus betaalbaar, te maken: Door de lage ontwikkelkosten konden de trainingen met weinig begininvesteringen opgezet worden en door het pakket aan te bieden via de BioAcademy konden meer cursisten het aanbod zien. „Als je iedere training een stuk of 15 mensen hebt die meedoen, kan je themadagen voor ongeveer 25 euro aanbieden en verdiepingsdagen voor 50 euro.”

Een cursus bestaat meestal uit één themadag en drie of vier verdiepingsdagen. „We hebben acht cursusthema’s op de website staan onder het knopje ‘trainingen’. Door de corona moest de training ‘De kunst van het samenwerken’ wat langer in de koelkast. Deze start nu in november. De bijentraining met Odin-imker Jos Willemse kon al snel weer voortgezet worden.” Samen met Land&Co stond afgelopen seizoen de cursus ‘Van droom naar bedrijf’ op het programma en vanaf 2021 zijn de thema’s ‘Kringlooplandbouw’, ‘Composteren en fermenteren’ en ’Bedrijfsontwikkeling’ aan de beurt. Als de POP-3 gelden er niet meer zijn, zullen de trainingen iets duurder worden, maar omdat veel ontwikkelkosten al gemaakt zijn in de eerste serie, zal het toch betaalbaar blijven. „Het curriculum ligt er immers dan al grotendeels.”

Scherp blijven

Ruud ziet voordelen voor de Warmonderhof zelf bij het organiseren van de cursussen. „We krijgen onze oud-studenten en andere boeren en tuinders uit de sector bij de trainingen. Die komen met actuele vragen. Zo weten wij als docenten ook wat er speelt.”

Een voorbeeld van een typisch biologisch-dynamische cursus is de training ‘De kunst van het samenwerken’. Ruud: „Het draait erom hoe je je bedrijf vitaal houdt en sociale spanningen vermindert. Biologische bedrijven zijn arbeidsintensief. Je werkt vaak met veel meer mensen dan in gangbare bedrijven. De essentie van samenwerken zit in die mensen. Het gaat in deze cursus sterk om het intermenselijke contact. Hoe meet je de kwaliteiten van mensen en hoe voorkom je dat je anderen kwetst. Ik zou het omschrijven als ‘gezond met elkaar omgaan’. Soms kan je het daarmee voor zijn dat het knapt in een samenwerking en als het echt niet gaat, kan je goede wegen zoeken hoe ieder zijn of haar weg kan gaan.”

Groeiende sector, groeiende school

De diplomering van afgelopen schooljaar is achter de rug op de Warmonderhof. De opleiding levert agrarische ondernemers af. Van de starters behaalt 60 procent de eindstreep. Anderen besluiten iets anders te gaan doen. Wat Ruud heel bijzonder vindt, is dat zo’n groot deel van de afgestudeerden bij de uitreiking van de diploma’s al een baan heeft. „Dat is maar liefst 95 procent, dus meer dan de helft van de starters gaat aan de slag dankzij de opleiding. Let wel: dit zijn mensen die meestal van buiten de landbouw komen.”

Met de aanmeldingen voor de opleiding liep het, ook in dit bijzondere jaar, heel voorspoedig, sneller dan anders zelfs. Begin juli waren de vier deeltijdklassen, die de opleiding aankan, al gevuld. Er is zelfs een wachtlijst van 20 mensen. Ook de twee dagschoolklassen kwamen goed vol. „Het loopt als een speer met de opleiding en met de toekomst van de afgestudeerden. Meer mensen kunnen we niet aan, want we willen wel de kwaliteit blijven bieden met daarbij de persoonlijke aandacht voor elke student.”

Interview: Jorg Tönjes; Foto: Warmonderhof

‘Een leven lang ontwikkelen’ heet het tegenwoordig. De afgestudeerden van de Warmonderhof spijkeren steeds hun kennis bij. Volgens Ruud Hendriks van deze opleiding is het aanbieden van cursussen via de BioAcademy een goede manier om themacursussen aan ex-studenten en andere belangstellenden aan te bieden.

Bij de lancering van de BioAcademy was de Warmonderhof enthousiast. „Het was alleen wel zo dat we ons toen heel sterk richtten op diplomaopleidingen, voltijds en deeltijds. We konden daardoor eerst niet veel met het initiatief. We hadden vanuit onze koepelorganisatie Aeres Hogeschool, voordat de BioAcademy er was, gedacht over een soort gezamenlijk loket voor scholing voor de biologische sector. Het idee om met mensen die elkaar kennen zoiets op te zetten sprak ons aan. Delphy, de CAH in Dronten, de WUR en het Louis Bolk Instituut waren toen betrokken. Dat idee strandde eerst. Het lukte daarna wel met de BioAcademy. Mooi is dat wij nu aangehaakt zijn. Het werkt bottom-up uit de sector, wat ik heel goed vind.”

Ruud Hendriks dacht ook over de organisatie van cursussen op de Warmonderhof. Er bleek een Flevolandse pot met POP-3 gelden te zijn om kennisverspreiding te organiseren. Dat potje sloot aan op de opzet die Ruud samen met Maria van Boxtel van Land&Co maakte voor de trainingen. Ruud en Maria zagen twee voordelen daarin om de cursussen laagdrempelig, dus betaalbaar, te maken: Door de lage ontwikkelkosten konden de trainingen met weinig begininvesteringen opgezet worden en door het pakket aan te bieden via de BioAcademy konden meer cursisten het aanbod zien. „Als je iedere training een stuk of 15 mensen hebt die meedoen, kan je themadagen voor ongeveer 25 euro aanbieden en verdiepingsdagen voor 50 euro.”

Een cursus bestaat meestal uit één themadag en drie of vier verdiepingsdagen. „We hebben acht cursusthema’s op de website staan onder het knopje ‘trainingen’. Door de corona moest de training ‘De kunst van het samenwerken’ wat langer in de koelkast. Deze start nu in november. De bijentraining met Odin-imker Jos Willemse kon al snel weer voortgezet worden.” Samen met Land&Co stond afgelopen seizoen de cursus ‘Van droom naar bedrijf’ op het programma en vanaf 2021 zijn de thema’s ‘Kringlooplandbouw’, ‘Composteren en fermenteren’ en ’Bedrijfsontwikkeling’ aan de beurt. Als de POP-3 gelden er niet meer zijn, zullen de trainingen iets duurder worden, maar omdat veel ontwikkelkosten al gemaakt zijn in de eerste serie, zal het toch betaalbaar blijven. „Het curriculum ligt er immers dan al grotendeels.”

Scherp blijven

Ruud ziet voordelen voor de Warmonderhof zelf bij het organiseren van de cursussen. „We krijgen onze oud-studenten en andere boeren en tuinders uit de sector bij de trainingen. Die komen met actuele vragen. Zo weten wij als docenten ook wat er speelt.”

Een voorbeeld van een typisch biologisch-dynamische cursus is de training ‘De kunst van het samenwerken’. Ruud: „Het draait erom hoe je je bedrijf vitaal houdt en sociale spanningen vermindert. Biologische bedrijven zijn arbeidsintensief. Je werkt vaak met veel meer mensen dan in gangbare bedrijven. De essentie van samenwerken zit in die mensen. Het gaat in deze cursus sterk om het intermenselijke contact. Hoe meet je de kwaliteiten van mensen en hoe voorkom je dat je anderen kwetst. Ik zou het omschrijven als ‘gezond met elkaar omgaan’. Soms kan je het daarmee voor zijn dat het knapt in een samenwerking en als het echt niet gaat, kan je goede wegen zoeken hoe ieder zijn of haar weg kan gaan.”

Groeiende sector, groeiende school

De diplomering van afgelopen schooljaar is achter de rug op de Warmonderhof. De opleiding levert agrarische ondernemers af. Van de starters behaalt 60 procent de eindstreep. Anderen besluiten iets anders te gaan doen. Wat Ruud heel bijzonder vindt, is dat zo’n groot deel van de afgestudeerden bij de uitreiking van de diploma’s al een baan heeft. „Dat is maar liefst 95 procent, dus meer dan de helft van de starters gaat aan de slag dankzij de opleiding. Let wel: dit zijn mensen die meestal van buiten de landbouw komen.”

Met de aanmeldingen voor de opleiding liep het, ook in dit bijzondere jaar, heel voorspoedig, sneller dan anders zelfs. Begin juli waren de vier deeltijdklassen, die de opleiding aankan, al gevuld. Er is zelfs een wachtlijst van 20 mensen. Ook de twee dagschoolklassen kwamen goed vol. „Het loopt als een speer met de opleiding en met de toekomst van de afgestudeerden. Meer mensen kunnen we niet aan, want we willen wel de kwaliteit blijven bieden met daarbij de persoonlijke aandacht voor elke student.”

Interview: Jorg Tönjes; Foto: Warmonderhof