Samen optrekken in de BioAcademy

Edith Lammerts van Bueren: "we moeten niet denken dat we er al zijn"

De biologische sector kan kennis verdiepen en verbreden en elkaar vinden in de BioAcademy. De deelnemers brengen hun specialisme in, halen nieuwe kennis en haken aan in het netwerk van de organisatie.

Edith Lammerts van Bueren is bestuurder bij de BioAcademy. Ze kent de biologische sector vanuit haar werk in Wageningen en bij het Louis Bolk Instituut en talloze nevenfuncties. Lammerts zat in de internationale denktank van IFOAM die in 2015 de toekomstvisie voor de biobeweging in 2030 heeft geschreven. „In dat ‘Organic 3.0’ pleiten we ondermeer om niet de normen voor toetreding te verhogen maar wel een cultuur van doorontwikkelen te stimuleren en niet alleen aandacht te besteden aan ecologische vernieuwing, maar ook op de andere gebieden van cultuur, economie, maatschappij en verantwoording, de true cost accounting en de transparantie, te stimuleren.” Juist die brede definitie van biologisch hoopt ze te zien groeien in de BioAcademy.

„Ik zie de BioAcademy als een instrument om door te ontwikkelen, een inspiratiebron om innovatief te zijn in teelttechniek en in organisaties. We kunnen ketens en ‘foodcommunities’ opzetten. Biologisch vereist een grote diversificatie, flexibiliteit en culturele diversiteit. Mijn hartekreet is: zeg niet dat we er al zijn! We moeten doorontwikkelen.”

Volgens Lammerts is er vooral sociaal-economisch nog veel te bereiken. „We zijn al koploper in ecologisch. Ik zou zelf biologisch heel graag willen koppelen aan fair trade en zo een broedplaats voor meer dingen hebben voor wie al voor biologisch gekozen heeft. Als BioAcademy kunnen we mensen aantrekken die het uitdagend vinden om voor de biologische sector te gaan werken. Onze slogan kan dan worden ‘Bio leer je bij de BioAcademy’ of beter ‘Bio leren en innoveren doe je bij de BioAcademy’.”


Deelnemers zoeken hun weg

De bundeling van kennis en mensen trekt de deelnemers aan in de BioAcademy. Zelfstandig adviseur Sander Bernaerts van Naturim biedt individuele begeleiding aan biologische telers. Hij denkt na over meer aanbod via de internetpagina van de BioAcademy. „Ik geef bijvoorbeeld trainingen in niet-kerende grondbewerking. Daarbij krijg ik vragen over hoe je dat biologisch kunt uitvoeren. Verder heb ik een rol in omschakelcursussen. Ik denk dat het heel goed is dat dit platform er is. Ieder voor zichzelf is niet de goede weg, denk ik. Je moet dan al het aanbod maar weten te vinden. Ik hoop dat omschakelaars snel bij de BioAcademy komen en daar ook hun vragen neerleggen. Dan kunnen we het aanbod afstemmen op de vragen van die mensen.”

Volgens teeltadviseur Christoffel den Herder van Delphy zijn de kwaliteitseisen die de BioAcademy stelt goed voor het doorontwikkelen van de geboden biokennis. Hij hoopt dat deelnemers elkaar vinden en samen dingen oppakken. Het netwerk is voor Den Herder een belangrijk punt om aan te sluiten. „We kunnen met ondernemers samen praten en een lat leggen. We blijven dan niet stilstaan in het oude, nobele, groene streven. We mogen nooit stilstaan. Gangbaar doet ook zijn best beter te presteren. Met de BioAcademy kunnen we steeds een nieuwe stip aan de horizon zetten. Het moet namelijk niet verworden tot een teeltmethode. Er hoort een doorgaande ontwikkeling bij te zijn. De eerste belangrijke stap nu is dat we proberen een zo groot mogelijke doelgroep aan te laten haken.”


Prettige leeromgeving

Den Herder schuift maandelijks aan bij het BioCafé in Swifterbant. Anna Zwijnenburg van Van kavel naar tafel is daar ook bij. „Wat het BioCafé in het klein is, kan de BioAcademy in het groot zijn”, zegt zij. „Ik hoop vooral dat het een dynamische club wordt. Ik bedoel dat in de zin van spontaan. Je zou zo af en toe gewoon een pop-up activiteit kunnen organiseren. Bij de droogte kan dat over beregening bij de boer gaan of, als dat opduikt, over een plotselinge plaag van trips in de uien. Laagdrempelig en kort werkt goed.”

Zwijnenburg zegt dat veel parate kennis voor de sector in de hoofden van ondernemers zit. Dat is één van de redenen om ontmoetingen te organiseren. „Natuurlijk zijn er mooie proefvelden, maar veel praktische kennis staat niet op papier. Iedereen leert anders, maar de meeste mensen leren vooral van elkaar. Daarom is een bijeenkomst of een veldbezoek zo nuttig.”

Dat de menselijke kant een rol mag spelen is een andere wens van Zwijnenburg. Ze noemt als voorbeeld de pastoor die in het Vlaamse blad voor boer en tuinder schrijft over het belang van contact met elkaar. „We doen steeds meer contactloos, maar boer zijn is soms al wat een eenzaam beroep. Ik vind het mooi hoe deze pastoor in zijn column oproept om dingen ‘contactvol’ te doen.”


Snel volwassen

Ellen Folkertsma van de Kraaybeekerhof hoopt dat de BioAcedemy snel uitgroeit tot een volwassen initiatief. Binnen de Biologisch Dynamische beweging is de Kraaybeekerhof een begrip. Folkertsma hoopt dat de BioAcedemy nieuwe belangstelling aanboort. „De Biologisch Dynamische wereld heeft een sterk eigen netwerk met de BD-Vereniging en de stichting Demeter. Ons doel is kennis verspreiden. Via de BioAcademy zijn we voor nieuwkomers hopelijk beter te vinden. Dat moet nog op gang komen. De sector groeit en daardoor treedt kenniserosie op bij de handel en de winkels. Het past om natuurvoeding goed te blijven positioneren en uit te leggen wat de meerwaarde is.”

Edith Lammerts van Bueren: "we moeten niet denken dat we er al zijn"

De biologische sector kan kennis verdiepen en verbreden en elkaar vinden in de BioAcademy. De deelnemers brengen hun specialisme in, halen nieuwe kennis en haken aan in het netwerk van de organisatie.

Edith Lammerts van Bueren is bestuurder bij de BioAcademy. Ze kent de biologische sector vanuit haar werk in Wageningen en bij het Louis Bolk Instituut en talloze nevenfuncties. Lammerts zat in de internationale denktank van IFOAM die in 2015 de toekomstvisie voor de biobeweging in 2030 heeft geschreven. „In dat ‘Organic 3.0’ pleiten we ondermeer om niet de normen voor toetreding te verhogen maar wel een cultuur van doorontwikkelen te stimuleren en niet alleen aandacht te besteden aan ecologische vernieuwing, maar ook op de andere gebieden van cultuur, economie, maatschappij en verantwoording, de true cost accounting en de transparantie, te stimuleren.” Juist die brede definitie van biologisch hoopt ze te zien groeien in de BioAcademy.

„Ik zie de BioAcademy als een instrument om door te ontwikkelen, een inspiratiebron om innovatief te zijn in teelttechniek en in organisaties. We kunnen ketens en ‘foodcommunities’ opzetten. Biologisch vereist een grote diversificatie, flexibiliteit en culturele diversiteit. Mijn hartekreet is: zeg niet dat we er al zijn! We moeten doorontwikkelen.”

Volgens Lammerts is er vooral sociaal-economisch nog veel te bereiken. „We zijn al koploper in ecologisch. Ik zou zelf biologisch heel graag willen koppelen aan fair trade en zo een broedplaats voor meer dingen hebben voor wie al voor biologisch gekozen heeft. Als BioAcademy kunnen we mensen aantrekken die het uitdagend vinden om voor de biologische sector te gaan werken. Onze slogan kan dan worden ‘Bio leer je bij de BioAcademy’ of beter ‘Bio leren en innoveren doe je bij de BioAcademy’.”


Deelnemers zoeken hun weg

De bundeling van kennis en mensen trekt de deelnemers aan in de BioAcademy. Zelfstandig adviseur Sander Bernaerts van Naturim biedt individuele begeleiding aan biologische telers. Hij denkt na over meer aanbod via de internetpagina van de BioAcademy. „Ik geef bijvoorbeeld trainingen in niet-kerende grondbewerking. Daarbij krijg ik vragen over hoe je dat biologisch kunt uitvoeren. Verder heb ik een rol in omschakelcursussen. Ik denk dat het heel goed is dat dit platform er is. Ieder voor zichzelf is niet de goede weg, denk ik. Je moet dan al het aanbod maar weten te vinden. Ik hoop dat omschakelaars snel bij de BioAcademy komen en daar ook hun vragen neerleggen. Dan kunnen we het aanbod afstemmen op de vragen van die mensen.”

Volgens teeltadviseur Christoffel den Herder van Delphy zijn de kwaliteitseisen die de BioAcademy stelt goed voor het doorontwikkelen van de geboden biokennis. Hij hoopt dat deelnemers elkaar vinden en samen dingen oppakken. Het netwerk is voor Den Herder een belangrijk punt om aan te sluiten. „We kunnen met ondernemers samen praten en een lat leggen. We blijven dan niet stilstaan in het oude, nobele, groene streven. We mogen nooit stilstaan. Gangbaar doet ook zijn best beter te presteren. Met de BioAcademy kunnen we steeds een nieuwe stip aan de horizon zetten. Het moet namelijk niet verworden tot een teeltmethode. Er hoort een doorgaande ontwikkeling bij te zijn. De eerste belangrijke stap nu is dat we proberen een zo groot mogelijke doelgroep aan te laten haken.”


Prettige leeromgeving

Den Herder schuift maandelijks aan bij het BioCafé in Swifterbant. Anna Zwijnenburg van Van kavel naar tafel is daar ook bij. „Wat het BioCafé in het klein is, kan de BioAcademy in het groot zijn”, zegt zij. „Ik hoop vooral dat het een dynamische club wordt. Ik bedoel dat in de zin van spontaan. Je zou zo af en toe gewoon een pop-up activiteit kunnen organiseren. Bij de droogte kan dat over beregening bij de boer gaan of, als dat opduikt, over een plotselinge plaag van trips in de uien. Laagdrempelig en kort werkt goed.”

Zwijnenburg zegt dat veel parate kennis voor de sector in de hoofden van ondernemers zit. Dat is één van de redenen om ontmoetingen te organiseren. „Natuurlijk zijn er mooie proefvelden, maar veel praktische kennis staat niet op papier. Iedereen leert anders, maar de meeste mensen leren vooral van elkaar. Daarom is een bijeenkomst of een veldbezoek zo nuttig.”

Dat de menselijke kant een rol mag spelen is een andere wens van Zwijnenburg. Ze noemt als voorbeeld de pastoor die in het Vlaamse blad voor boer en tuinder schrijft over het belang van contact met elkaar. „We doen steeds meer contactloos, maar boer zijn is soms al wat een eenzaam beroep. Ik vind het mooi hoe deze pastoor in zijn column oproept om dingen ‘contactvol’ te doen.”


Snel volwassen

Ellen Folkertsma van de Kraaybeekerhof hoopt dat de BioAcedemy snel uitgroeit tot een volwassen initiatief. Binnen de Biologisch Dynamische beweging is de Kraaybeekerhof een begrip. Folkertsma hoopt dat de BioAcedemy nieuwe belangstelling aanboort. „De Biologisch Dynamische wereld heeft een sterk eigen netwerk met de BD-Vereniging en de stichting Demeter. Ons doel is kennis verspreiden. Via de BioAcademy zijn we voor nieuwkomers hopelijk beter te vinden. Dat moet nog op gang komen. De sector groeit en daardoor treedt kenniserosie op bij de handel en de winkels. Het past om natuurvoeding goed te blijven positioneren en uit te leggen wat de meerwaarde is.”