​Winnaars Ekoland Innovatieprijs biologische landbouw 2019 bekendgemaakt.

Winnaars van de innovatieprijs waren Overesch ecologische landbouw, Doornik Natuurakkers en het Derde Erf. Overeenkomt dat alle bedrijven de bodem centraal stelt als een basis voor een gezonde biologische bedrijfsvoering. Alle proberen graag nieuwe vormen uit waarin de natuur en de natuurlijke kringloop in de bedrijfsvoering centraal staat met als winnaar de biodiversiteit. Gekwantificeerd in vogelsoorten, danwel organische stof of diversiteit.

Allle boeren-prijs winnaars kijken verder heel goed naar de natuurlijke ritmes en processen van planten, dieren en mensen en alle drie streven ze naar een ultieme samenwerking met de natuur. Een samenwerking waarin wordt gedacht in uitdagingen en kennis graag wordt uitgedragen om de kringloop gedachte niet alleen op het bedrijf maar bij voorkeur verder te verspreiden. Daarmee dragen ze bij aan het verder verduurzamen van de (biologische) landbouw zonder de opbrengsten te verlagen. De drie prijswinnaars zijn zonder meer een duurzaam kompas voor alle andere boeren in Nederland.

De vakjury beoordeelde de bedrijven op de criteria innovatie, originaliteit, effectiviteit, algemene toepasbaarheid, maatschappelijke acceptatie en duurzaamheid. Dit jaar zaten de drie genomineerde bedrijven, wat innovatiekracht betreft, zeer dicht bij elkaar. De Ekoland innovatieprijs wordt financieel door de Rabobank ondersteunt en met een koperen spade door het bedrijf de Kopersporen. Dat geeft de prijs meer zeggingskracht. De jury hoopt dat daarmee meer boeren de innovaties van deze drie prijswinnaars zullen overnemen.

De jury van de Ekoland Innovatieprijs 2019 bestaat uit Gea Bakker, Lex Kruit, Bart Fokkens, Maria van Boxtel, Geertje Schlaman en Kees van Veluw, en heeft besloten de derde prijs toe te kennen aan Joop en Corine Wantenaar van het Derde Erf voor de veelzijdigheid van het kleinschalige BD-melkveehouderijbedrijf wat door inbreng en samenwerking van medewerkers, klanten en vrijwilligers uitgebreid is met vele takken. De tweede prijs is toegekend aan Louis Dolmans van Doornik Natuurakkers voor zijn radicale vernieuwende omslag door zijn land, het bedrijf volledig vanuit de behoefte van de natuur in te richten. Een bedrijfsvoering ingericht vanuit Louis zijn droomidee en zijn idolatrie voor vogels.

Overesch Ecologische Landbouw van de familie Overesch is uitgeroepen tot winnaar van de Ekoland Innovatieprijs biologische landbouw 2019. Het prijzengeld van €1500,- euro is toegekend aan de familie Overesch uit Raalte, omdat, motiveren de juryleden: de familie Overesch zich op innovatieve wijze richt op een gesloten kringloop met hun biologische akkerbouwbedrijf en varkenshouderij. Met zoveel mogelijk bedrijfseigen mest en voer, brijvoer uit reststromen vanuit de humane consumptie en met een eigen raskeuze fokken ze gezonde en weerbare varkens. Door uitgebreide samenwerking met landgoederen in de omgeving en een gericht natuurbeheer haalt de familie Overesch goede biodiversiteitsdoelen. Bedrijfsovername door meerdere gezinsleden past goed in hun vruchtbare duurzame samenwerking en bedrijfsvoering. Op een zeer breed niveau werkt het bedrijf met een innovatieve en hoge standaard waarin een gezonde bodem centraal staat onder het motto ‘Telen in harmonie met de natuur’.

Winnaars van de innovatieprijs waren Overesch ecologische landbouw, Doornik Natuurakkers en het Derde Erf. Overeenkomt dat alle bedrijven de bodem centraal stelt als een basis voor een gezonde biologische bedrijfsvoering. Alle proberen graag nieuwe vormen uit waarin de natuur en de natuurlijke kringloop in de bedrijfsvoering centraal staat met als winnaar de biodiversiteit. Gekwantificeerd in vogelsoorten, danwel organische stof of diversiteit.

Allle boeren-prijs winnaars kijken verder heel goed naar de natuurlijke ritmes en processen van planten, dieren en mensen en alle drie streven ze naar een ultieme samenwerking met de natuur. Een samenwerking waarin wordt gedacht in uitdagingen en kennis graag wordt uitgedragen om de kringloop gedachte niet alleen op het bedrijf maar bij voorkeur verder te verspreiden. Daarmee dragen ze bij aan het verder verduurzamen van de (biologische) landbouw zonder de opbrengsten te verlagen. De drie prijswinnaars zijn zonder meer een duurzaam kompas voor alle andere boeren in Nederland.

De vakjury beoordeelde de bedrijven op de criteria innovatie, originaliteit, effectiviteit, algemene toepasbaarheid, maatschappelijke acceptatie en duurzaamheid. Dit jaar zaten de drie genomineerde bedrijven, wat innovatiekracht betreft, zeer dicht bij elkaar. De Ekoland innovatieprijs wordt financieel door de Rabobank ondersteunt en met een koperen spade door het bedrijf de Kopersporen. Dat geeft de prijs meer zeggingskracht. De jury hoopt dat daarmee meer boeren de innovaties van deze drie prijswinnaars zullen overnemen.

De jury van de Ekoland Innovatieprijs 2019 bestaat uit Gea Bakker, Lex Kruit, Bart Fokkens, Maria van Boxtel, Geertje Schlaman en Kees van Veluw, en heeft besloten de derde prijs toe te kennen aan Joop en Corine Wantenaar van het Derde Erf voor de veelzijdigheid van het kleinschalige BD-melkveehouderijbedrijf wat door inbreng en samenwerking van medewerkers, klanten en vrijwilligers uitgebreid is met vele takken. De tweede prijs is toegekend aan Louis Dolmans van Doornik Natuurakkers voor zijn radicale vernieuwende omslag door zijn land, het bedrijf volledig vanuit de behoefte van de natuur in te richten. Een bedrijfsvoering ingericht vanuit Louis zijn droomidee en zijn idolatrie voor vogels.

Overesch Ecologische Landbouw van de familie Overesch is uitgeroepen tot winnaar van de Ekoland Innovatieprijs biologische landbouw 2019. Het prijzengeld van €1500,- euro is toegekend aan de familie Overesch uit Raalte, omdat, motiveren de juryleden: de familie Overesch zich op innovatieve wijze richt op een gesloten kringloop met hun biologische akkerbouwbedrijf en varkenshouderij. Met zoveel mogelijk bedrijfseigen mest en voer, brijvoer uit reststromen vanuit de humane consumptie en met een eigen raskeuze fokken ze gezonde en weerbare varkens. Door uitgebreide samenwerking met landgoederen in de omgeving en een gericht natuurbeheer haalt de familie Overesch goede biodiversiteitsdoelen. Bedrijfsovername door meerdere gezinsleden past goed in hun vruchtbare duurzame samenwerking en bedrijfsvoering. Op een zeer breed niveau werkt het bedrijf met een innovatieve en hoge standaard waarin een gezonde bodem centraal staat onder het motto ‘Telen in harmonie met de natuur’.