Zoek de verbinding in de foodketen

Bio dreigt dezelfde fout te maken als reguliere sector

In de biologische sector is de vraag groter dan het aanbod. Fraude en vervlakking liggen dan ook op de loer. Om de productintegriteit te waarborgen, moet in de ketens nauw worden samengewerkt en niet zoals in de reguliere landbouw met papieren kwaliteitssystemen. Zoek de verbinding, is het devies. Durf vanuit een kwetsbare opstelling met elkaar te bekijken hoe ketenverantwoordelijkheid samen is te dragen.

Lees hier het hele artikel

Bio dreigt dezelfde fout te maken als reguliere sector

In de biologische sector is de vraag groter dan het aanbod. Fraude en vervlakking liggen dan ook op de loer. Om de productintegriteit te waarborgen, moet in de ketens nauw worden samengewerkt en niet zoals in de reguliere landbouw met papieren kwaliteitssystemen. Zoek de verbinding, is het devies. Durf vanuit een kwetsbare opstelling met elkaar te bekijken hoe ketenverantwoordelijkheid samen is te dragen.

Lees hier het hele artikel