Skal Biocontrole

Dr. Klinkertweg 28a, 8025 BS Zwolle
Plan je route

Skal Biocontrole is de onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de hele biologische keten in Nederland. Via registratie, certificatie en toezicht houden zetten we ons in voor een aantoonbaar betrouwbare biologische sector.

Skal is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en ziet erop toe dat het biologisch produceren, bewerken en verhandelen van producten voldoet aan de biologische EU-verordening, de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet en de reglementen en grondslagen van Skal Biocontrole. Door bedrijven jaarlijks te bezoeken en te controleren, houdt Skal toezicht op de hele Nederlandse biologische keten. Zo draagt ze als organisatie zorg voor een aantoonbaar en betrouwbaar Europees biologisch keurmerk. Dit doen ze in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het ministerie van LNV heeft Stichting Skal Biocontrole aangewezen als controlerende autoriteit voor de uitvoering van deze wettelijke taken, die voortvloeien uit de Europese verordeningen voor de biologische productie.

Skal certificeert bedrijven met biologische activiteiten

De Europese verordening geeft lidstaten de keuze in de structuur van het controleregime. Nederland heeft gekozen voor een eenduidige structuur: één controlerende autoriteit die verantwoordelijk is voor alle wettelijke controletaken binnen de biologische productie. Dit maakt Skal een unieke organisatie.