Gaiasofie en Gaialogica

Printen nog geen beoordelingen

Op 3 en 17 februari 2022 gaat Kees Zoeteman in het eerste deel van zijn workshop aan de hand van zijn in 1989 baanbrekende boek Gaiasofie met ons na hoe de mens zich ontwikkelt samen met de aarde tot steeds hogere vormen van bewustzijn en hoe de natuurrijken ons dat spiegelen.

Waaraan zien we dat de aarde een levende planeet is? Is de levende aarde misschien net zo georganiseerd als de mens? Vervolgens staan we stil bij de grootste milieuproblemen zoals die door de vorige generatie werden beleefd en wat de komende generatie te wachten staat. We gaan op zoek naar een wenselijk toekomstscenario en wat we daar zelf aan kunnen bijdragen.

De tweede workshop werkt de aanzetten uit Gaiasofie verder uit waarbij het latere boek Gaialogica (2009) richting geeft en de innerlijke ontwikkeling van de handelende mens meer voorop staat. We leren kijken naar de aarde vanuit de interplanetaire ruimte en gaan zien hoe de levenssferen in 7 stappen worden opgebouwd. De Griekse elementen en de vier ethersoorten (kwintessenties) vormen een eeuwenoud houvast. Elk van de 7 sferen kennen hun eigen ontsporingen en daaruit resulterende milieuproblemen. Welke morele lessen zitten daarin voor ons, nu en later? We zullen steeds hogere duurzaamheidshoudingen moeten ontwikkelen. Daarbij vormt ons Ik het morele brandpunt, zoals we bij het oefenen aan de hand van zelf ingebrachte situaties zullen merken.

Over de docent

Kees Zoeteman (1945) is emeritus hoogleraar globalisering en duurzaamheid (Tilburg University). Voor zijn aanstelling in 2000 was hij plaatsvervangend directeur-generaal Milieu bij het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM) en directeur Milieu bij het RIVM. Tevens was hij van 2000-2004 voorzitter van het Europese Milieu Agentschap en van 2000-2012 voorzitter van de Commissie Genetische Modificatie die de regering adviseert over biotechnologische vraagstukken. Hij is initiatiefnemer en bestuurslid van het huidige Stichting Corona (geestelijk kijken naar technische ingrepen in het leven) en adviseert instellingen over duurzaamheid.

Aanmelden:

Meld je hier rechtstreeks aan bij Kraaybeekerhof.

Gaiasofie en Gaialogica

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: