Bioborrel: GMO, een ramp voor bio?!

Printen nog geen beoordelingen

Beste genodigden, 

Gaat CRISPR-Cas de wereld redden? Met deze nieuwe GMO-techniek belooft men droogte-, ziekte- en plaag-tolerante gewassen te maken die voedselzekerheid bieden voor de hele wereld. De Europese Commissie bereidt op dit moment een herziening voor van de regels voor nieuwe veredelingstechnieken, die mogelijk leidt tot een deregulering van CRISPR-Cas gewassen. Dat zou betekenen dat er voor gewassen gemodificeerd met CRISPR-Cas, geen verplichte risicoanalyse en etiketteringsplicht meer zouden zijn.
 
Dit alles staat echter haaks op de biologische regels en uitgangspunten. Het dereguleren van CRISPR-Cas leidt ertoe dat deze GMO-producten onzichtbaar in de normale productie- en voedselketen terecht komen, waardoor keuzevrijheid voor consument én de biologische sector verdwijnt. GMO's zijn immers niet toegestaan in biologische producten. Volgens veel mensen uit de biologische sector is het dereguleren van CRISPR-Cas dan ook een regelrechte ramp voor de natuur, voor de consument én voor de sector.
 
Wat is de achtergrond van deze mogelijke herziening door de EU? Welke gevaren brengt deze techniek met zich mee? En wat betekent de mogelijke versoepeling precies voor de biologische sector?

Spreker: Michel Haring 

Plantenfysioloog en directeur van het Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij gebruik al jaren GMO en CRISPR technieken in zijn onderzoek naar stress reacties van planten en was co-auteur van het Trouw opiniestuk “Knippen in het DNA van planten maakt de problemen alleen maar groter”.(lees hier)

Panelleden:

Edith Lammerts van Bueren 

Emeritus hoogleraar biologische plantenveredeling Wageningen University en Louis Bolk instituut. Tevens voorzitter van de BioAcademy. Edith heeft een kader ontwikkeld om veredelingstechnieken te beoordelen op passendheid bij de biologische waarden, en heeft vele bio veredelingsprojecten geleid, zoals BioImpuls (aardappel).

Frans Carrée

Frans is plantveredelaar werkzaam bij De Bolster Biologische Zaden, een 100% biologisch veredelings- en zaadproductiebedrijf. Hij zal toelichten wat de impact van CRISPR-Cas op de biologische zaadveredeling is.

Praktische informatie:   

Datum: Woensdag 5 april 2023
Locatie en adres: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam
Tijden: 
17:00u  Inloop
17:30u  Presentatie gevolgd door paneldiscussie
19:00u  Borrel en vervolgens de mogelijkheid om een hapje te eten in Pakhuis de Zwijger

Aanmelden:  

Graag uiterlijk vrijdag 31 maart aanmelden via onderstaande aanmeldknop.

Hartelijke groet,
Esther, Jan en Thomas van De BioBorrel

Bioborrel: GMO, een ramp voor bio?!

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: