Bioborrel Presentatie Actieplan Biologisch

Printen nog geen beoordelingen

Thema: 

Presentatie van het Nationaal Strategisch Plan Biologische Productie & Consumptie. Hoe gaat de overheid biologisch stimuleren? 

Spreker: 

Bernard van der Horst, Biologische productie en consumptie Nederland bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken en Klimaat (EKZ). 
Verantwoordelijk voor het opstellen van het actieplan voor groei van biologische productie en consumptie in Nederland. 

Praktische informatie: 

Over de Bioborrel:

Dit is een Biologische Netwerk Borrel voor een ieder die betrokken is bij de biologische sector.
Van verwerker tot winkelier. Van agrariër tot geïnteresseerde leek.

De BioBorrel heeft als doel verduurzaming van ons voedsel en vindt in principe ieder seizoen plaats.

Iedere BioBorrel bestaat uit:
- een korte presentatie over trends in de biologische sector​
- vragen, uitwisseling van ideeën en discussie
- afsluitend een hapje en een drankje

Wie zin en tijd heeft, kan daarna met andere aanwezigen iets eten.

Redactie:
Eymert van Manen (Het Blauwe Huis)
Esther Molenwijk (Dutch Harvest)
Thomas van Hasselt (TradinOrganic)

Voorzitter: Jan Groen (Green Organics Group)

Bioborrel Presentatie Actieplan Biologisch

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: