Duurzaam Bodembeheer

Printen nog geen beoordelingen

Bodembeheer en klimaatrobuustheid staan hoog op de landbouwagenda’s. Koolstofopslag in de bodem wordt vanuit CO2 gestimuleerd, maar voor de boer is met name de bodemverbetering die er mee gepaard gaat interessant. Deze themadag is bedoeld als brede oriëntatie op de aspecten die samen tot duurzaam bodembeheer leiden. Met focus op structuur, bewortelingsintensiteit, waterberging en mechanisatie, in het bijzonder NKG/Niet kerende grondbewerking. Deze themadag vormt een goede voorbereiding op de verdiepende Training Duurzaam Bodembeheer. 

Onderwerpen die aan bod komen:

Welke functies heeft organische stof kwantitatief en kwalitatief. Hoe verhoudt bodemopbouw zich tot de klimaatdiscussie rond CO2 vastlegging? Wanneer wordt het financieel aantrekkelijk.

Van een trend naar steeds zwaardere mechanisatie is er een kentering naar lichtere bewerking. Lichtere machines, tot robots aan toe, ondiepere bodembewerking met de ecoploeg, Niet Kerende Grondbewerking, rijpadensysteem, grote wielafstand. In welke mate draagt elk onderdeel bij aan een betere bodem

De tendens van biologisch en duurzaam werken levert een scala aan middelen op die bodemverbeterend kunnen zijn. Meststoffen, bacteriën, schimmels, fermentatie.

Kunstmest wordt duurder en de beschikbaarheid staat onder druk. Parallel daaraan zal ook de beschikbaarheid van organische mest afnemen als gevolg van afnemende veehouderij (koeien, varkens en kippen). Reststromen nemen de rol over, maar tot in hoeverre is dat realistisch? Wat levert de inzet van humane mest aan voor- en nadelen?

Van tevoren wordt geïnventariseerd welke vragen er bij de deelnemers zijn, zodat die ook voorbereid de ruimte kunnen krijgen.

Over Ruud Hendriks

Ruud Hendriks is docent bodemvruchtbaarheid en practor Kringlooplandbouw bij Aeres MBO. Inmiddels heeft hij vele jaren ervaring met biodynamische landbouw zowel vanuit de visie als vanuit de praktijk.

Praktische informatie

Inloop een halfuur voor aanvang

Tijden: 10.00 – 17.00 (inclusief lunch)
Locatie: Warmonderhof, Wisentweg 12, Dronten
Maximum aantal deelnemers: 40 (op volgorde van inschrijving)
Trainer: Ruud Hendriks. 
Cursusleider/inhoudelijke vragen: Ruud Hendriks r.hendriks@aeres.nl 0651298047

Duurzaam Bodembeheer

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: