“Van gangbaar tot biodynamisch: ieder agrarisch bedrijf kan herstellen met agroforestry” 

Printen nog geen beoordelingen

“Gangbaar, biologisch of biodynamisch, wij willen iedereen de handvaten geven om ecosystemen te herstellen en te verrijken. Voor Stichting Weerwoud is agroforestry (landbouw met bomen, struiken en vaste planten) het systeem om dit doel te behalen. In samenwerking met agrariërs integreren ze agroforesty in hun bedrijfsvoering. Het herstelt en verrijkt het ecosysteem en de agrariër kan het in combinatie met andere teelten uitstekend in zijn voordeel gebruiken.”

Stichting Weerwoud heeft een eigen praktijk gedreven onderzoekslab van 1.4 hectare op Utopia Eiland in Almere. Hier experimenteren ze met 8 verschillende agroforestry systemen met de agrarische onderzoeksinstellingen, - opleidingen en vrijwilligers.

  

Boeren leren van boeren

Om agroforestry op de kaart te zetten, heeft Stichting Weerwoud een uitgebreid programma opgezet genaamd ‘Boeren leren van boeren’ tijdens Floriade Expo 2022. Hierin staat de boer en de vragen vanuit hun specifieke bedrijfsvoering centraal. Daarin organiseren veldonderzoeken bij de boer en veldexcursies naar drie bedrijven met agroforestry. 

Maak kennis met Stichting Weerwoud in de onderstaande introductie webinars:

“Van gangbaar tot biodynamisch: ieder agrarisch bedrijf kan herstellen met agroforestry” 

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: