Masterclass 'Melkveehouderij als één groot ecosysteem'

Gemaalweg 12
Rutten
€ 50,00 nog geen beoordelingen
Printen

Een reeks van vernieuwingen voerde melkveehouder Gerard Keurentjes door op zijn biodynamische bedrijf in Rutten. Gerard:

“Ik besef dat de aarde één groot ecosysteem is.”

Tijdens de Masterclass krijg je inzicht in zijn innovaties die allemaal met elkaar samenhangen en elkaar versterken:

Veel mensen hebben Gerard tot deze stappen geïnspireerd. Zo kwam hij op het spoor van fytotherapie om het celgetal terug te brengen tot 150.000 en tot een antibioticavrij bedrijf te komen. Met de seizoenen meewerken brengt hem niet alleen dichter bij de natuur maar geeft ook een grote besparing omdat hij geen energie nodig heeft voor voederwinning en mest uitrijden. Zijn melk levert Gerard deels aan de keten ‘Kalverliefde,’ wat staat voor biodynamische melk van koeien die ook kalveren zogen.

In samenwerking met andere boeren en een boswachter, heeft Gerard in november ’23 de prijs gewonnen voor het meest baanbrekende collectieve agroforestry-initiatief van Nederland. In januari ’24 kreeg hij de Ekoland Innovatieprijs.

Locatie

Maatschap Keurentjes, Gemaalweg 12, Rutten (Noordoostpolder, Flevoland)

Het programma:

29 mei 2024 van 12.30 tot 16.00 uur: • 12.30 inloop met koffie en thee • 13.00 uur welkom door Ingrid Veeman • Korte inleiding over het bedrijf van Maatschap Keurentjes door Gerard Keurentjes • Onder leiding van Gerard maken we een ronde over het bedrijf en bekijken en bespreken we o.a. de vaste mest, de maaibalk, de stal en de inrichting op het land met agroforestry-voederhagen. Ook wordt het seizoensritme van het bedrijf inzichtelijk gemaakt. • Verdiepend inzicht in onderwerpen als: o samenwerking bodem, kruidenrijk grasland en dieren; o samenwerking met andere boeren en de boswachter; o bedrijfseconomie • Ca. 16.00 uur sluiten we de Masterclass af.

Praktische informatie

De kosten voor de masterclass zijn € 50,- + BTW per deelnemer. U ontvangt een factuur van Land&Co. Klik op de knop ‘deelnemen’ hieronder.

Voor studenten is het mogelijk om op aanvraag een factuur te ontvangen van € 25,- + BTW. Stuur hiervoor een kopie van de studentenpas of ander bewijs van deelname aan de studie naar ingrid@biologischnetwerk.nl

Wil je meer informatie of heb je andere vragen? Mail dan ook naar Ingrid Veeman via ingrid@biologischnetwerk.nl

De masterclass wordt georganiseerd door BioAcademy partners Biologisch Netwerk en Land & Co in samenwerking met Maatschap Keurentjes. De Masterclass wordt mede mogelijk gemaakt door de SABE regeling van het ministerie van LNV: Project Pioniers op het podium, leren van innovaties

Foto: Dick Boschloo

Masterclass 'Melkveehouderij als één groot ecosysteem'

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door:

Met: