Masterclass strokenteelt

Printen nog geen beoordelingen

Strokenteelt, omschakelen naar biologische landbouw, bedrijfsstart en opvolging in de biologische landbouw: Land & Co verzorgt trainingen en advies in versterking en verduurzaming van jouw agrarische bedrijfsvoering. Wij zijn een samenwerkingsverband van vier zelfstandige dienstverleners: Maria van Boxtel, Taco IJzerman, Lian Kasper en Helmer Wieringa

Strokenteelt, biodiverser telen strokenteelt, ook iets voor jou?

Doe mee met de masterclass strokenteelt op 5 juli 2021 bij ERF BV in samenwerking met Land & Co, WUR en Biologische Netwerk. Want ERF BV werkt aan het vijfde seizoen op een strokenteeltperceel van 42 hectare en startte in 2020 met een tweede perceel van 60 hectare. Onderzoeker Dirk van Apeldoorn, WUR, deelt de ervaringen gericht op de juiste strokenbreedtes en gewascombinaties. In deze masterclass krijg je inzicht in de resultaten van strokenteelt: gelijkblijvende arbeid, met bestaande mechanisatie en een stabielere opbrengst met een hoge biodiversiteit. Uiteraard komen ook de knelpunten aan de orde. De masterclass wordt mede mogelijk gemaakt door de SABE regeling van het ministerie van LNV.

Masterclass strokenteelt

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: