Masterclass Strokenteelt

€ 50,00 1 beoordeling
Printen

Het werkt, om de paar meter een ander gewas: Biodiverser telen, hoe pak je dat aan en wat levert het je op? Op veel locaties in Nederland wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de landbouw van de toekomst. Zo ook bij ERF en Hemus, de grootste locatie waar al heel wat jaren kennis over biodivers telen in de praktijk wordt ontwikkeld.

Sinds teeltseizoen 2014 experimenteert ERF met strokenteelt en sinds 2016 is er een perceel ingericht aan de Ibisweg in Zeewolde met strokenteelt op ca. 42 hectare met verschillende strokenbreedtes en gewascombinaties. Sinds de oprichting van Hemus, werken ERF en Hemus samen aan het ontwikkelen en delen van kennis en ervaring uit de verschillende teeltseizoenen. Leerpunten zijn in 2020 verwerkt in de opzet van een 2e perceel van ruim 40 ha. ingericht aan de Trekweg in Almere. De stroken liggen hier in strokenbreedtes van 6 meter met controlevelden ertussen. Ook is er deels drip irrigatie aangelegd. Beide percelen liggen, gescheiden door de A6, (schuin) tegenover elkaar.

Met Wageningen University & Research (WUR) loopt continu onderzoek gericht op de juiste strokenbreedtes en gewascombinaties waarbij landbouw en natuur optimaal samenwerken. In deze masterclass krijg je inzicht in de resultaten tot op heden, ook van andere locaties in Nederland en inspireren we je hoe je strokenteelt kunt integreren in een efficiënte bedrijfsvoering. Bij gelijkblijvende arbeid, met bestaande mechanisatie en een stabielere opbrengst met een hoge biodiversiteit. Uiteraard komen ook knelpunten aan de orde.

Locatie

Ontvangst & theorie: ERF en Hemus, Wulpweg 6, Zeewolde Praktijk: Nieuwste strokenteeltperceel aan de Trekweg bij Almere

Het programma:

7 juni 2024 van 13.00 tot 17.00 uur:

Praktische informatie

De kosten voor de masterclass zijn € 50,- + BTW per deelnemer. De masterclass wordt mede mogelijk gemaakt door de SABE regeling van het ministerie van LNV. U ontvangt een factuur van Land&Co Meer informatie of vragen via Ingrid Veeman: ingrid@biologischnetwerk.nl De masterclass wordt georganiseerd door BioAcademy partners Biologisch Netwerk en Land & Co in samenwerking met ERF, Hemus en Wageningen University & Research. De Masterclass wordt mede mogelijk gemaakt door de SABE regeling van het ministerie van LNV: Project Pioniers op het podium, leren van innovaties

Telers die op het eigen bedrijf willen starten met strokenteelt, kunnen ook een training volgen van 4 bijeenkomsten. Hiermee ontwikkel je je eigen optimale strokenteelt-bouwplan, in een lerende community met je mede-cursisten en bezoek je vier verschillende boerderijen die ervaringen hebben met strokenteelt. Meer informatie via Maria van Boxtel: mvanboxtel@landco.nl

Foto: Dick Boschloo

Masterclass Strokenteelt

Printen 1 beoordeling

Deze kennis wordt aangeboden door:

Met: