Omschakelen naar Biologische Melkveehouderij - Gelderland

Printen nog geen beoordelingen

Deze succesvolle cursus, wordt voor het 2de jaar georganiseerd en is bedoeld voor melkveehouders uit de provincie Gelderland. Het betreft boeren die zijn begonnen met de omschakeling of overwegen om om te schakelen naar een biologische bedrijfsvoering. De opzet is zeer praktisch van aard en wordt verzorgt op de boerderij.

Inhoud van de cursus

De inhoudelijke onderdelen worden verzorgd door specialisten uit de praktijk. Naast de cursus wordt ook tijd ingeruimd om even de stal en/of het land in te gaan. Onderwerpen worden waarschijnlijk- maar uw inbreng is ook welkom:

Cursusleider

Kees Water van Ekopart is cursusleider en organiseert samen met Voor Bio de planning voor de bijeenkomsten.

Praktische informatie

Beoogde groepsgrootte: 10-15 deelnemers. Data en tijden worden in onderling overleg vastgesteld: ons voorstel 10.00 uur tot 13.00 uur Beoogde start is najaar 2023 Aantal cursusdagen: 1 startbijeenkomst en vervolgens 5 bijeenkomsten gedurende het jaar. De eigen financiële bijdrage is: € 300,- per deelnemer. Dat is inclusief bijdrage voor de lunchkosten: 5 maal € 10,- (deze wordt uitbetaald aan gastheer/vrouw)

Omschakelen naar Biologische Melkveehouderij - Gelderland

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: