Omschakelen naar Biologische Melkveehouderij - Gelderland

Printen nog geen beoordelingen

Deze succesvolle cursus, is inmiddels 2x georganiseerd en is bedoeld voor melkveehouders uit de provincie Gelderland. Het betreft boeren die zijn begonnen met de omschakeling of overwegen om om te schakelen naar een biologische bedrijfsvoering. De opzet is zeer praktisch van aard en wordt verzorgt op de boerderij.

Inhoud van de cursus

De inhoudelijke onderdelen worden verzorgd door specialisten uit de praktijk. Naast de cursus wordt ook tijd ingeruimd om even de stal en/of het land in te gaan. Onderwerpen worden waarschijnlijk- maar uw inbreng is ook welkom:

Cursusleider

Kees Water van Ekopart is cursusleider en organiseert samen met Voor Bio de planning voor de bijeenkomsten.

Praktische informatie

Beoogde groepsgrootte: 10-15 deelnemers. Aanmelden: Op dit moment is er nog geen nieuwe cursus ingepland, wél kun je je interesse per mail kenbaar maken bij Daisy Alsemgeest via alsemgeest@bionext.nl Bij voldoende belangstelling wordt de cursus ingepland.

Data en tijden worden t.z.t. in onderling overleg met de cursusgroep vastgesteld: ons voorstel 10.00 uur tot 13.00 uur Aantal cursusdagen: 1 startbijeenkomst en vervolgens 5 bijeenkomsten gedurende het jaar. De eigen financiële bijdrage is: € 300,- per deelnemer. Dat is inclusief bijdrage voor de lunchkosten: 5 maal € 10,- (deze wordt uitbetaald aan gastheer/vrouw)

Bekijk ook:

Gelderse veehouders die een toekomstgericht bedrijfsplan maken om het eigen bedrijf te verduurzamen, kunnen gebruik maken van een kennisvoucher die 80% van de kosten voor deze investeringen dekt. Bekijk wat de regeling inhoudt en hoe je een voorstel kunt indienen: https://www.bioacademy.nl/nieuws/subsidie-voor-toekomstgericht-bedrijfsplan-in-gelderland

Omschakelen naar Biologische Melkveehouderij - Gelderland

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: