Podcast BioVelddagen 2021 - Mengteelt tarwe veldboon

Printen nog geen beoordelingen

Arjen van Buuren (landgoed velhorst en Zenderense Es) werkt hier samen met Stichting Twickel in het verbouwen van mengteelten, volvelds en in stroken, als manier om de omgeving te inspireren voor natuurinclusief boeren en deze kansrijke regionale teelt van hoogwaardige eiwitrijke producten onder de aandacht te brengen. Arjen vertelt er meer over in de podcast.

Bionext voert in opdracht van het biohuis het project ‘Koplopers in kringlooplandbouw’ uit. Hierin wordt gekeken naar de mogelijkheden en kansrijke initiatieven ondersteund door onder meer het faciliteren van kennis uitwisseling. Meer informatie over natuurinclusief boeren en Landgoed de velhorst? Ga naar www.landgoedvelhorst.nl en neem contact op met Arjen van Buuren

Meer informatie over de mengteelt en kringlooplandbouw projecten van Bionext? Neem contact op met Jan de Koeijer.

Podcast BioVelddagen 2021 - Mengteelt tarwe veldboon

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: