Themadag composteren en fermenteren Warmonderhof

Printen nog geen beoordelingen

Vrijdag 12 januari In 2030 verwacht het ministerie van Landbouw dat kringlooplandbouw grotendeels gerealiseerd is. Dat wordt nog een stevige klus. Deze trainingsdag is voor iedereen die reststromen zoals slootmaaisel, bermmaaisel eigen groenafval etc wil composteren of fermenteren om daarmee de beschikbare materialen optimaal te benutten voor de bodemvruchtbaarheid.

Over de themadag Een van de pijlers onder kringlooplandbouw is het maximaal benutten van reststromen. Composteren en fermenteren zijn manieren om organische reststromen te bewerken voor hergebruik in de landbouw. Tijdens deze themadag bespreken we de processen die bij composteren en fermenteren een rol spelen. Composteren bestaat al heel lang, fermenteren is de laatste jaren in belangstelling toegenomen.

Praktisch Inloop: een halfuur voor aanvang Tijden: 09:30 – 17:00 Locatie: Warmonderhof, Wisentweg 12 Dronten Minimaal 15 deelnemers Kosten cursus: €.165,00 (vrijgesteld van btw) Inhoudelijke vragen: Ruud Hendriks, r.hendriks@aeres.nl

Themadag composteren en fermenteren Warmonderhof

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: