Training Composteren & fermenteren reststromen

Printen nog geen beoordelingen

Tijdens de tweedaagse verdiepingstraining worden de inzet en werking van compost en bokashi uitgediept. In de themadag is de procesmatige kant relatief sterk vertegenwoordigd en worden de presentaties afgewisseld met korte momenten van zelfwerkzaamheid. Tijdens de verdiepingsdagen draait het perspectief. Er is meer zelfwerkzaamheid en de rekenkundige kant krijgt meer nadruk. De bedrijven van de deelnemers vormen het uitgangspunt.

Programma

Afstemming van de vraag van het bedrijf op het aanbod van compostsoorten Zelf composteren: rekenen aan C/N verhouding en composteerduur Prijsvergelijking van humusopbouw via compost en via groenbemesters Beschikbaarheid van composteerbare materialen (relatie met kringloopdoelstellingen) Berekening van de bijdrage van compost op de bodem in de vruchtwisseling van de deelnemende bedrijven via het computerprogramma NDICEA

Trainer

Ruud Hendriks, is verbonden aan Aeres MBO Dronten Warmonderhof als docent bodemvruchtbaarheid. Bovendien is hij benoemd tot practor Kringlooplandbouw van alle Aeres MBO's.

Praktische informatie

Aanmelden

Meld je aan op de website van Aeres

Training Composteren & fermenteren reststromen

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: