Training De kunst (en winst) van samenwerken

Printen nog geen beoordelingen

Samenwerken is het nieuwe ondernemen. Agrarische bedrijven combineren steeds vaker meerdere bedrijfstakken. Samenwerken is essentieel voor een succesvol, gezond bedrijf. Maar hoe doe je dat vlot, handig en hou je het toch gezellig?

Deze training helpt je op weg met praktische handvatten, modellen en oefeningen op het gebied van leiderschap, teamsamenwerking en gedragen besluitvorming.Jouw eigen praktijksituatie is uitgangspunt en oefenmateriaal.

De training richt zich op samenwerken in de dagelijkse praktijk van biologische en biodynamische bedrijven in een sterk veranderende omgeving. Biologische en biodynamische bedrijven behoren gemiddeld tot de grotere bedrijven. Als je de kunst van samenwerken verstaat, verlopen allerlei processen in het bedrijf soepel en oogst je plezier en een beter product. Het helpt enorm bij de ontwikkeling van je bedrijf en het geeft een boost aan jouw eigen persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Een hedendaagse boerderij draait op goede samenwerking met bodem, gewassen, dieren en de natuur. Met je partner, medewerkers, ketenpartners en de directe omgeving. Ook bij bedrijfsovername is samenwerken de kunst. Het gaat om de subtiele balans tussen de eigenaren/oprichters, die het bedrijf overdragen, en de opvolgers. Elkaar loslaten maar vasthouden, richting en toch ruimte geven, op elkaar vertrouwen en rekenen. Hoe doe je dat constructief, en zodat het uit kan? Jongere/startende ondernemers werken steeds vaker in een collectief, in een bedrijf met meerdere bedrijfstakken onder één dak, zoals zorg, horeca, educatie, verkoop, accommodatieverhuur. Daarnaast is er vaker een grote betrokkenheid van burgers die mee-investeren en meedóen. Crowdfunding, CSA en andere modellen van financiering en community-vorming vragen nieuwe stijlen van samenwerken.

Doelgroep

De training is opgezet voor (biodynamische en biologische) boeren en tuinders, oud-studenten van bd-landbouwopleiding Warmonderhof, startende (jonge) ondernemers en verder iedereen die samenwerkt op een bedrijf of hiermee aan de slag wil gaan.

Resultaat 

Je leert in deze training hoe je zó samenwerkt dat het je energie en stimulans geeft. Je leert over handige methoden van besluitvorming die recht doen aan iedereen. Je krijgt zicht op de onderliggende dynamiek op jouw eigen bedrijf, op de patronen die goede samenwerking belemmeren en je leert jezelf beter kennen in samenwerking. Je gaat naar huis met praktische ideeën en met nieuwe mogelijkheden van overleggen, besluitvorming en onderhandelen.

Programma

De drie trainingsdagen hebben elk een verschillend doel, maar vormen samen één geheel. Je krijgt de kans te leren op verschillende manieren: via kennis, inzicht, ervaring, doen, oefenen en toepassen in praktijk. Tussentijds zijn er verwerkings- en toepassingsopdrachten.

Dag 1: Hoe richt je samenwerking handig in?
Dag 2: Hoe overleg je zinvol met elkaar en kom je tot gedragen besluiten?
Dag 3: Hoe ontwikkel je leiderschap en teamsamenwerking?

Dag 1: Hoe richt je samenwerking handig in?

Dag 2: Hoe overleg je zinvol met elkaar en kom je tot gedragen besluiten?

Dag 3: Hoe ontwikkel je leiderschap en teamsamenwerking?

Over de trainers: 

Je krijgt les van ervaren trainers met wortels in de biodynamische landbouw. Bekijk het introductiefilmpje:

 

Praktische informatie

Training De kunst (en winst) van samenwerken

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: