Strokenteelt op de BioVelddag 2022

Printen nog geen beoordelingen

Met het groeiende areaal strokenteelt in Nederland neemt ook de variatie in strokenteeltontwerpen toe. Deze zijn voornamelijk te onderscheiden door de verschillende strokenbreedtes en gewaskeuze. Door onderzoek en praktijkervaring wordt het steeds duidelijker hoe we strokenteeltsystemen optimaal kunnen inrichten. Op de BioVelddag (donderdag 23 juni) deelde onderzoeker Dirk van Apeldoorn, WUR, de ervaringen gericht op de juiste strokenbreedtes en gewascombinaties.

In de workshop kregen deelnemers inzicht in de resultaten van strokenteelt: gelijkblijvende arbeid, met bestaande mechanisatie en een stabielere opbrengst met een hoge biodiversiteit. Uiteraard kwamen ook de knelpunten aan de orde. ERF BV en Land & Co sloten aan op 23 juni. ERF BV is met bijna 100 hectare strokenteelt en meer dan 5 jaar ervaring, een bekende naam in de wereld van de strokenteelt. Ze ontwikkelen en delen al jaren kennis over biodivers telen in de praktijk.

Naast alle nieuwe praktijkervaring opgedaan door telers in heel Nederland, gaat ook het wetenschappelijk onderzoek naar strokenteelt onafgebroken door. De WUR heeft verschillende onderzoeklocaties met strokenteelt. De Proeftuin Agroecologie en Technologie in Lelystad (locatie van de BioVelddag) is daar een van. Verschillende gewassen worden biologisch in paren geteeld. Aardappel wordt afgewisseld met gras-klaver, wortel met ui, kool met tarwe en suikerbiet met gerst.

Veel van het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers en medewerkers van de WUR. Maar ook studenten spelen een grote rol. De afstudeerprojecten en promotieonderzoeken maken de strokenteeltprojecten mogelijk. Hierin is de link naar de praktijk altijd belangrijk. Daarom stonden de studenten dit jaar op de BioVelddag. Ze deelden aan de hand van posters hun projecten en de resultaten van teeltjaar 2021 op het vlak van onder andere opbrengst en biodiversiteit. Bekijk hieronder de projecten!

Projecten & resultaten studenten strokenteelt:

Strokenteelt op de BioVelddag 2022

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: