Training Kringlooplandbouw Waddenmax

Printen nog geen beoordelingen

****“Met het mengen van melkvee en akkerbouw kun je prima verdienen”

Deze 4 daagse training is voor iedereen met interesse in het sluiten van kringlopen op het eigen bedrijf. In de training komen verschillende facetten van kringlooplandbouw aan bod met speciale aandacht voor het duurzame verdienmodel van het gemengde bedrijf van akkerbouw en melkvee. Op Waddenmax worden voedergewassen geteeld en meerdere akkerbouwgewassen. Een deel van de mest is bestemd voor de akkers. “Niet teveel koeien op genoeg land,” stellen Ben en Max samen. “Dan gaat het eigenlijk vanzelf.” Bij de start ontvangt iedere deelnemer de poster kringlooplandbouw die gaandeweg ingevuld gaat worden. WE gaan verder aan de slag met de kringloopwijzer om inzicht te verkrijgen in hoe je een melkveebedrijf duurzaam en milieuvriendelijk kunt runnen.

Informatie over de werkplaatsen is te vinden op de website www.werkplaatsenkringlooplandbouw.nl. Start training: in afstemming met geïnteresseerde deelnemers. Het volledige programma volgt als de cursus start.
Voor meer informatie kun je bellen met Leen Janmaat: 06-44197920 Heeft u interesse en wilt u op de geïnteresseerdenlijst? stuur dan een mail naar ellen@demobieleboer.nl

Training Kringlooplandbouw Waddenmax

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door:

Met: