Evenement: Data bezoek demovelden robuuste aardappelrassen 2019

Donderdag 20 juni vanaf 13.00 uur Biovelddag Broekemahoeve Elandweg 84, Lelystad
Op de Biovelddag presenteren 6 aardappelkweekbedrijven hun robuuste rassen in de aardappelstraat. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Maandag 8 juli vanaf 19.30 uur bezoek demoveld met robuuste rassen* regio Zuid-West, Drogedijk 59 Oudemolen (Brabant). Tijdens het bezoek zal ook aandacht worden besteed aan resistentie-management. Opgave en meer informatie bij Annewillem Maris via fam.maris-schreuders@outlook.com

Dinsdag 9 juli vanaf 13.00 uur open dag proefboerderij Kollumerwaard, Hooge Zuidwal 1 Munnikezijl. Tijdens de open dag is het demoveld met robuuste rassen* te bezoeken. Aansluitend aan de open dag, om 19.30 uur, is er aparte bijeenkomst voor aardappel(pootgoed) telers met een bezoek aan het demoveld en uitleg over resistentiemanagement. Opgave voor het avondprogramma via rietema@spna.nl

Woensdagavond 24 juli om 19.30 uur bezoek demoveld met robuuste rassen* bij ERF BV Baardmeesweg 42 in Zeewolde (Flevoland). Tijdens het bezoek zal ook aandacht worden besteed aan resistentiemanagement. Graag aanmelden bij Roy Michielsen via roy@erfbv.nl

Donderdag 25 juli van 9.30 tot 13.30 uur bezoek aardappel proefvelden bij het Waalse Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Libramont. Aanmelden kan tot 17 juli bij Alice Soete via a.soete@cra.wallonie.be

Dinsdag 27 augustus om 14 uur bezoek demoproef robuuste rassen in St Marc ten noorden van Namen (Wallonië) op biologisch bedrijf van Gilles de Moffart. Meer informatie bij Daniel Ryckmans via daniel.ryckmans@fiwap.be of Loes Mertens via loes.mertens@biowallonie.be

* Dit demoveld is aangelegd in vanuit het convenant versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen.

Donderdag 20 juni vanaf 13.00 uur Biovelddag Broekemahoeve Elandweg 84, Lelystad
Op de Biovelddag presenteren 6 aardappelkweekbedrijven hun robuuste rassen in de aardappelstraat. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Maandag 8 juli vanaf 19.30 uur bezoek demoveld met robuuste rassen* regio Zuid-West, Drogedijk 59 Oudemolen (Brabant). Tijdens het bezoek zal ook aandacht worden besteed aan resistentie-management. Opgave en meer informatie bij Annewillem Maris via fam.maris-schreuders@outlook.com

Dinsdag 9 juli vanaf 13.00 uur open dag proefboerderij Kollumerwaard, Hooge Zuidwal 1 Munnikezijl. Tijdens de open dag is het demoveld met robuuste rassen* te bezoeken. Aansluitend aan de open dag, om 19.30 uur, is er aparte bijeenkomst voor aardappel(pootgoed) telers met een bezoek aan het demoveld en uitleg over resistentiemanagement. Opgave voor het avondprogramma via rietema@spna.nl

Woensdagavond 24 juli om 19.30 uur bezoek demoveld met robuuste rassen* bij ERF BV Baardmeesweg 42 in Zeewolde (Flevoland). Tijdens het bezoek zal ook aandacht worden besteed aan resistentiemanagement. Graag aanmelden bij Roy Michielsen via roy@erfbv.nl

Donderdag 25 juli van 9.30 tot 13.30 uur bezoek aardappel proefvelden bij het Waalse Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Libramont. Aanmelden kan tot 17 juli bij Alice Soete via a.soete@cra.wallonie.be

Dinsdag 27 augustus om 14 uur bezoek demoproef robuuste rassen in St Marc ten noorden van Namen (Wallonië) op biologisch bedrijf van Gilles de Moffart. Meer informatie bij Daniel Ryckmans via daniel.ryckmans@fiwap.be of Loes Mertens via loes.mertens@biowallonie.be

* Dit demoveld is aangelegd in vanuit het convenant versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen.