Leren van innovatieve boeren op de Biobeurs

Innovatieve bedrijven eren en ervan leren

Vernieuwende biologische landbouwbedrijven worden jaarlijks geëerd met de EKOLAND Innovatieprijs die dit jaar op woensdag 22 januari op de Bio-beurs wordt uitgereikt. “Ieder najaar kunnen bedrijven die aan de innovatiecriteria van de prijs voldoen worden aangemeld,” vertelt Geertje Schlaman (BioAcademy, Biologisch Netwerk), jurylid EKOLAND Innovatieprijs. “Doel van de prijs is om innovatie in de sector te stimuleren. En anderen te inspireren om de kennis omtrent deze innovaties verder te ontwikkelen en te delen,” aldus Geertje.

Ruim baan voor het delen van innovatie-kennis
Geertje is ook bestuurslid van de Stichting EKOLAND Innovatieprijs, die naast de jaarlijkse organisatie van de prijs, ook bekijkt op welke manier de innovatiekennis uitgedragen kan worden. De Innovatietraining Strokenteelt, te vinden in het aanbod op www.BioAcademy.nl is daar een voorbeeld van. Ook op de Biobeurs valt te leren over innovaties. Voorafgaande aan de prijsuitreiking is er een workshop waarin enkele innovaties worden gedeeld. ”We hebben oud-winnaars van de prijs gevraagd hun verdere vernieuwingen, na het ontvangen van de EKOLAND Innovatieprijs, met het publiek te delen om te laten zien hoe zij verder zijn gegaan met hun innovatie,” vertelt Geertje. “Daarna maken we als vakjury ter plaatse op de Biobeurs de winnaar van 2020 bekend.”

Vijftien inspirerende vernieuwers in de sector
Ook dit jaar zijn er weer uitstekende innovaties aangemeld. Vijftien bedrijven met een divers palet van technische vernieuwingen en systeem-innovaties. In veel gevallen zijn het ook praktische voorbeelden en toepassingen van de kringloopvisie van minister Carola Schouten. Daarmee vormen de innovaties een goede inspiratiebron voor de landbouw als geheel:

Mts Voedselbos Ketelbroek - Wouter van Eck en Pieter Jansen

Natuurinclusieve landbouw op Velhorst - Arjen en Winny van Buuren

Gezamenlijke afzet door symbioseboeren - Vijf biologische boeren in Noordeloos

Gemengd bedrijf Warmonderhof - Johan Verheye

Maatschap Westers, plantaardige bemesting - Harm, Riet en zoon Erwin Westers

Ekoboerderij De Lingehof - André Jurrius

Tuinbouwbedrijf Frank de Koning - Frank de Koning en Wim van Marrewijk

Melkveehouderij De Melkbrouwerij - Rick en Arjuna Huis in 't Veld

Tuinbouwbedrijf Boer Sil - Sil Oostendorp

Snijbloementeelt op Beemster Klei - Julian Langelaan

CSA Proeftuin de Buitenhof - Wietse Bakker, Eva Vos en Toma van den Bosch

Plantenkwekerij A8 - Titia en Willem 't Hooft

Glasteelt Oirschot Organics - Jorrit Jonkers, familie en medewerkers

ERF BV - Akkerbouw met strokenteelt - Jaco Burgers, Theo Heijboer, Roy Michielsen en team

Pluimveehouderij De Lankerenhof - Chris en Marjanne Borren

Innovatie op systeemniveau wordt gewaardeerd
BioAcademy partners Rabobank, Land&Co en Biologisch Netwerk zijn betrokken in de vakjury, die naast Geertje bestaat uit Mirjam Hilgeman, Maria van Boxtel, Bart Fokkens, Lex Kruit en Kees van Veluw. Uit alle aanmeldingen nomineren zij drie bedrijven. De juryleden letten bij de selectie ervan niet alleen op technische innovaties, maar ook op innovaties op systeemniveau. Het sluiten van kringlopen en oplossingen voor bodem en bemesting als geheel – in plaats van aparte stukjes als fosfaat en stikstofcrises – zijn dan belangrijke aandachtspunten. Innovaties met plantaardige bemesting, de eiwittransitie, natuurinclusief en systemen vol biodiversiteit; in de biologische sector proberen ondernemers het allemaal uit. “Ook behoorlijk wat aangemelde bedrijven versterken de band tussen boer en burger, op een verrassend creatieve manier,” geeft Geertje aan. Voorafgaande aan de uitreiking, op 22 januari s'middags van 16.45 tot 17.45 kun je in workshopruimte A van de drie genomineerden horen en zien wat hun innovatie omvat.

Rabobank steunt innovatieve koplopers
De drie genomineerde ondernemers ontvangen tijdens de feestelijke uitreiking een cheque van de Rabobank, die hoofdsponsor is van de EKOLAND Innovatieprijs biologische landbouw. Met deze jaarlijkse prijs wil de bank innovatieve koplopers in de primaire biologische sector stimuleren: ondernemers die aantoonbaar vernieuwingen ontwikkelen in hun productiemethode, productaanbod en of bedrijfsvoering zien we terug in de aanmeldingen. Projectmanager Mirjam Hilgeman van Rabobank reikt de prijs uit op woensdag 22 januari om 19.15 uur in de Suyderseezaal van de Bio-beurs. Ze vertelt: ”Er vindt ongelooflijk veel vernieuwing plaats in de primaire biologische sector. De wil tot innoveren, het ondernemerschap en de passie voor land, dier en product straalt van de ondernemers af. Ik ben trots dat wij dit mede kunnen stimuleren via deze prijs.”

Trends en ontwikkelingen in de biologische markt
Samen met sectorspecialist Gea Bakker verzorgt Mirjam namens Rabobank ook op beide beursdagen een workshop over de biologische markt. Ze geven een inkijkje in deze dynamische markt met toenemende concurrentie in de kanalen en op het schap. Biologische producten worden meer mainstream waardoor prijzen onder druk komen te staan. Verdere segmentering van het aanbod in biologisch biedt zeker ook kansen voor alle spelers in de markt, zal Rabobank laten zien.

Naast de waardering voor de innovatieve deelnemers aan de EKOLAND Innovatieprijs, is de stand van de Rabobank op de beurs aangekleed met beeld van verschillende biologische klanten van de bank. Ook daar kun je starten met meer te gaan leren en je op te geven voor het Global Farmers Network: Een exclusief lokaal en internationaal agrarisch netwerk. Je krijgt daarin toegang tot actuele markt- en industriegegevens en kunt je business en (wereldwijde) kennis over agrarische bedrijven vergroten. Kijk voor de details op: https://sites.rabobank.nl/mss/BioBeurs2020

Innovatieve bedrijven eren en ervan leren

Vernieuwende biologische landbouwbedrijven worden jaarlijks geëerd met de EKOLAND Innovatieprijs die dit jaar op woensdag 22 januari op de Bio-beurs wordt uitgereikt. “Ieder najaar kunnen bedrijven die aan de innovatiecriteria van de prijs voldoen worden aangemeld,” vertelt Geertje Schlaman (BioAcademy, Biologisch Netwerk), jurylid EKOLAND Innovatieprijs. “Doel van de prijs is om innovatie in de sector te stimuleren. En anderen te inspireren om de kennis omtrent deze innovaties verder te ontwikkelen en te delen,” aldus Geertje.

Ruim baan voor het delen van innovatie-kennis
Geertje is ook bestuurslid van de Stichting EKOLAND Innovatieprijs, die naast de jaarlijkse organisatie van de prijs, ook bekijkt op welke manier de innovatiekennis uitgedragen kan worden. De Innovatietraining Strokenteelt, te vinden in het aanbod op www.BioAcademy.nl is daar een voorbeeld van. Ook op de Biobeurs valt te leren over innovaties. Voorafgaande aan de prijsuitreiking is er een workshop waarin enkele innovaties worden gedeeld. ”We hebben oud-winnaars van de prijs gevraagd hun verdere vernieuwingen, na het ontvangen van de EKOLAND Innovatieprijs, met het publiek te delen om te laten zien hoe zij verder zijn gegaan met hun innovatie,” vertelt Geertje. “Daarna maken we als vakjury ter plaatse op de Biobeurs de winnaar van 2020 bekend.”

Vijftien inspirerende vernieuwers in de sector
Ook dit jaar zijn er weer uitstekende innovaties aangemeld. Vijftien bedrijven met een divers palet van technische vernieuwingen en systeem-innovaties. In veel gevallen zijn het ook praktische voorbeelden en toepassingen van de kringloopvisie van minister Carola Schouten. Daarmee vormen de innovaties een goede inspiratiebron voor de landbouw als geheel:

Mts Voedselbos Ketelbroek - Wouter van Eck en Pieter Jansen

Natuurinclusieve landbouw op Velhorst - Arjen en Winny van Buuren

Gezamenlijke afzet door symbioseboeren - Vijf biologische boeren in Noordeloos

Gemengd bedrijf Warmonderhof - Johan Verheye

Maatschap Westers, plantaardige bemesting - Harm, Riet en zoon Erwin Westers

Ekoboerderij De Lingehof - André Jurrius

Tuinbouwbedrijf Frank de Koning - Frank de Koning en Wim van Marrewijk

Melkveehouderij De Melkbrouwerij - Rick en Arjuna Huis in 't Veld

Tuinbouwbedrijf Boer Sil - Sil Oostendorp

Snijbloementeelt op Beemster Klei - Julian Langelaan

CSA Proeftuin de Buitenhof - Wietse Bakker, Eva Vos en Toma van den Bosch

Plantenkwekerij A8 - Titia en Willem 't Hooft

Glasteelt Oirschot Organics - Jorrit Jonkers, familie en medewerkers

ERF BV - Akkerbouw met strokenteelt - Jaco Burgers, Theo Heijboer, Roy Michielsen en team

Pluimveehouderij De Lankerenhof - Chris en Marjanne Borren

Innovatie op systeemniveau wordt gewaardeerd
BioAcademy partners Rabobank, Land&Co en Biologisch Netwerk zijn betrokken in de vakjury, die naast Geertje bestaat uit Mirjam Hilgeman, Maria van Boxtel, Bart Fokkens, Lex Kruit en Kees van Veluw. Uit alle aanmeldingen nomineren zij drie bedrijven. De juryleden letten bij de selectie ervan niet alleen op technische innovaties, maar ook op innovaties op systeemniveau. Het sluiten van kringlopen en oplossingen voor bodem en bemesting als geheel – in plaats van aparte stukjes als fosfaat en stikstofcrises – zijn dan belangrijke aandachtspunten. Innovaties met plantaardige bemesting, de eiwittransitie, natuurinclusief en systemen vol biodiversiteit; in de biologische sector proberen ondernemers het allemaal uit. “Ook behoorlijk wat aangemelde bedrijven versterken de band tussen boer en burger, op een verrassend creatieve manier,” geeft Geertje aan. Voorafgaande aan de uitreiking, op 22 januari s'middags van 16.45 tot 17.45 kun je in workshopruimte A van de drie genomineerden horen en zien wat hun innovatie omvat.

Rabobank steunt innovatieve koplopers
De drie genomineerde ondernemers ontvangen tijdens de feestelijke uitreiking een cheque van de Rabobank, die hoofdsponsor is van de EKOLAND Innovatieprijs biologische landbouw. Met deze jaarlijkse prijs wil de bank innovatieve koplopers in de primaire biologische sector stimuleren: ondernemers die aantoonbaar vernieuwingen ontwikkelen in hun productiemethode, productaanbod en of bedrijfsvoering zien we terug in de aanmeldingen. Projectmanager Mirjam Hilgeman van Rabobank reikt de prijs uit op woensdag 22 januari om 19.15 uur in de Suyderseezaal van de Bio-beurs. Ze vertelt: ”Er vindt ongelooflijk veel vernieuwing plaats in de primaire biologische sector. De wil tot innoveren, het ondernemerschap en de passie voor land, dier en product straalt van de ondernemers af. Ik ben trots dat wij dit mede kunnen stimuleren via deze prijs.”

Trends en ontwikkelingen in de biologische markt
Samen met sectorspecialist Gea Bakker verzorgt Mirjam namens Rabobank ook op beide beursdagen een workshop over de biologische markt. Ze geven een inkijkje in deze dynamische markt met toenemende concurrentie in de kanalen en op het schap. Biologische producten worden meer mainstream waardoor prijzen onder druk komen te staan. Verdere segmentering van het aanbod in biologisch biedt zeker ook kansen voor alle spelers in de markt, zal Rabobank laten zien.

Naast de waardering voor de innovatieve deelnemers aan de EKOLAND Innovatieprijs, is de stand van de Rabobank op de beurs aangekleed met beeld van verschillende biologische klanten van de bank. Ook daar kun je starten met meer te gaan leren en je op te geven voor het Global Farmers Network: Een exclusief lokaal en internationaal agrarisch netwerk. Je krijgt daarin toegang tot actuele markt- en industriegegevens en kunt je business en (wereldwijde) kennis over agrarische bedrijven vergroten. Kijk voor de details op: https://sites.rabobank.nl/mss/BioBeurs2020