Webinar geeft inzicht in biologisch actieplan

Op 17 januari 2023 in de Biokennisweek, was één van de webinars gewijd aan een toelichting op het Actieplan 'Groei van biologische productie en consumptie.'

Dit actieplan is op 19 november door Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit overhandigd aan de Tweede Kamer. 

Het online webinar op 17 januari werd gepresenteerd door Sarah Stattman en Henk Offringa, respectievelijk Senior beleidsmedewerker biologisch en Beleidscoördinator Biologische Landbouw bij het Ministerie van LNV. Samen met de bezoekers namen zij het actieplan door, waarvan je hier de presentatie terug kunt kijken die daarvoor is gebruikt. Ook was er de gelegenheid om de vragen van de aanwezigen te inventariseren. Stattman en Offringa sloten het webinar af met de oproep om t/m 24 januari 2023 te reageren op het actieplan. 

Je kunt je reflectie geven via https://participatie-biologisch.nl 

Het actieplan is opgesteld, (mede) op basis van de brede consultatie met (markt)partijen uit de samenleving in het voorjaar van 2022. In het plan staat een stevige groeiambitie van 4% naar 15% biologische landbouw in 2030. Alsook een set van acties om te helpen die ambitie waar te maken. Zowel mensen die aan de eerdere consultatie hebben deelgenomen als mensen die niet eerder hebben meegedaan maar voor wie deze reflectie interessant is, worden van harte uitgenodigd dit te doen. Je kunt ook reageren op een onderdeel van het plan. Alle kennis, ervaring, input en implementatiekracht is van belang om de voorgenomen set van acties stap voor stap te realiseren. Doel is uiteraard groei van biologische productie en consumptie. 

Eind januari maakt het Ministerie een verslag van de reacties en inbreng tijdens de Biokennisweek van 16 t/m 19 januari 2023, alle reacties op het plan worden meegenomen in de voorbereiding en uitvoering van de acties.