BD-Imker terugkomdag

Printen nog geen beoordelingen

Deze dag is ter verdieping voor oud deelnemers aan de (basis) Biodynamisch Imkercursus met Jos Willemse.

In de afgelopen 10 jaar is de BD Imkercursus met veel enthousiasme ontvangen. Dit heeft voor veel mooie ontmoetingen en nieuwe imkers teweeggebracht. Op verzoek organiseert de academie samen met Jos deze terugkom dag.

Werkwijze

Centraal zullen de vragen en ervaringen staan die de deelnemers(sters) zelf benoemen en inbrengen. Het beoogt een co-creatief proces te zijn wat Jos zal toelichten en begeleiden.
Natuurlijk is er ook ruimte voor concrete praktische vragen mocht daar behoefte aan zijn. Ter afwisseling zal er een (kunstzinnige) oefening worden gedaan en/of naar de bijen worden gaan. Afhankelijk van de behoefte, beschikbare tijd en de weersomstandigheden.

Voor wie?

Alle oud deelnemers die de BD Imker basiscursus bij Jos hebben gevolgd en interesse hebben in een vervolg.

Jos: “Ik heet iedereen van harte welkom die tijdens of na de basiscursus is gaan imkeren en behoefte heeft aan een uitwisseling en verdiepende dag met andere oud cursisten. Ik stel me een intervisie setting voor waar het niet uitsluitend gaat om het “juiste antwoord”, “het intellectuele weten”, maar om een proces waarbij we na ons ingeleefd te hebben in de betreffende persoon en zijn vraag en een contemplatief moment, in staat zijn iets terug te geven uit een diepere laag van ons bestaan. Ons bestaan is namelijk zeer sterk verweven en doortrokken van al het andere leven om ons heen. Mijn ervaring is dat dit veel enthousiasme en echte hulp kan betekenen op je imker weg. Niet alleen voor de vraagsteller maar ook voor degene die luistert en zich inleeft. Hoop vele oud cursisten te mogen begroeten”

Praktische informatie 

Tijd: 9.30 - 16.15 uur. Inloop vanaf 9.00 uur. 
Locatie: Kraaybeekerhof, Diederichslaan 25, Driebergen

Komt 28 januari niet gelegen? Bij voldoende interesse wordt er een tweede dag georganiseerd op 9 september. Mail hiervoor naar academie@kraaybeekerhof.nl.

BD-Imker terugkomdag

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door:

Met: