Biovelddag: Triodosbank

Printen nog geen beoordelingen

Voedsel verbouwen met oog voor de natuur. Met aandacht voor de bodem, dierenwelzijn en biodiversiteit. Dát is de essentie van biologische landbouw. Het resultaat: mooie producten waarin je de liefde voor de natuur proeft.

Triodos Bank zet zich al meer dan 40 jaar in voor een voedselketen waarin milieu en klimaat zo min mogelijk worden belast en boeren een eerlijke prijs krijgen. Dit doen we door biologische en biologisch-dynamische grondgebonden melkveehouders, akkerbouwers en andere bedrijven in de sector, zoals zorgboerderijen, te financieren en reguliere agrariërs te inspireren om over te stappen.

Biovelddag: Triodosbank

Printen nog geen beoordelingen