Hulp bij voorbereiding Skal inspectie

Printen nog geen beoordelingen

Sinds 1 januari 2022 is er een nieuwe Europese biologische verordening van kracht. Hierdoor zijn er een aantal extra eisen vanuit Skal gekomen waaraan biologische boeren moeten voldoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opstellen van een bedrijfsbeschrijving en een risicobeheersplan en het uitvoeren van ingangscontroles. Ook voor bijvoorbeeld bemesting, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, rantsoen etc. moeten er documenten in de administratie worden bewaard. Bij bedrijven waar zowel gangbare als biologische producten geproduceerd worden moet er voldoende scheiding zijn tussen deze producten. Daarnaast moet je bij verwerking van eigen producten ook procedures voor traceerbaarheid en schoonmaak opstellen.

Heb je hulp nodig bij het opstellen van deze documenten of vind je het fijn als iemand een keer meekijkt bij de voorbereiding van de Skal inspectie? Neem dan gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Hulp bij voorbereiding Skal inspectie

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: