Training Bedrijfsorganisme

Printen nog geen beoordelingen

Een gezond, veerkrachtig bedrijf heeft een duidelijke eenheid, een duidelijke identiteit. Die kun je opvatten als een ‘organisme’. Tijdens deze training werken deelnemers aan de thema’s die spelen op hun eigen bedrijf. Medecursisten bevragen en spiegelen en brengen je op nieuwe ideeën. Je leert je bedrijf kennen als levend geheel, dat houvast biedt bij allerlei beslissingen.

Deze training bestaat uit een - ook los te volgen - Themadag Bedrijfsorganisme en drie daarop volgende praktische trainingsdagen. Vaak is een voorgenomen verandering binnen het boerenbedrijf een aanleiding om met dit ‘bedrijfsorganisme’ bezig te gaan. Deze training is speciaal bedoeld voor (toekomstige) bedrijfsleiders die hun bedrijf willen ontwikkelen.
Voor deze training is de themadag de eerste dag, en een noodzakelijke start.

Inhoud training

Het menselijk organisme is inspiratiebeeld voor het bedrijfsorganisme. We zoeken bijvoorbeeld de beste plek voor het bedrijfshart(en), voor de openheid/geslotenheid van de bedrijfsomgrenzing (bedrijfshuid), hoe de verschillende bedrijfsdelen elkaar het best kunnen versterken, hoe we een prettig erf tussen de gebouwen creëren. We onderzoeken de betekenissen van alle bedrijfsdelen voor elkaar en de betekenis van de mensen/organisaties waarmee we samenwerken (klanten, afnemers, financiers, natuurbeheerders, etc). Hoe creëren we veerkracht voor ons bedrijf in woelige tijden van wisselend weer en afzet.

De laatste trainingsdag richt zich met name op het gereedmaken van een bedrijfsorganisme voor een overdracht naar nieuwe leidende mensen. Dit betekent werk voor zowel mensen die overnemen, als voor mensen die overdragen. Zo’n proces duurt gemakkelijk een jaar of vijf.

Je gebruikt het boek van Joke ‘Gezond landbouwbedrijf’ dat je als pdf kunt downloaden of gedrukt kunt kopen tijdens de cursus. Je hebt een grote plattegrond van je eigen/bevriend erf èn van je gehele bedrijf nodig (A3 of A2 grootte). Tussen de verdiepingsdagen werk je details voor je eigen bedrijf uit en je neemt je eigen vragen en knelpunten mee naar de volgende trainingsdag.

Over de trainer: 

Trainer Joke Bloksma gaf jarenlang als docent Bedrijfsorganisme als vak aan studenten van Warmonderhof en schreef er het boek Gezond landbouwbedrijf over. Nu ze met pensioen is, blijft Joke Bloksma haar kennis doorgeven aan boeren en agrarisch medewerkers via een eigen adviesbedrijf voor ontwerp van levende, samenhangende landbouwbedrijven. www.jokebloksma.nl

Praktische informatie: 

Trainingsdata: Zaterdag 12 november 2022, Vrijdag 9 december 2022, Vrijdag 27 januari 2022, vrijdag 10 februari 2022  

Tijden: 10.30 – 16.30 uur (inclusief lunch), Inloop een halfuur voor aanvang
Locatie: Warmonderhof, Wisentweg 12, Dronten
Trainer: Joke Bloksma
Inhoudelijke vragen: Joke Bloksma, j.bloksma@planet.nl , 0513-437401
Maximum aantal deelnemers: 15 (volgorde op datum van aanmelding)
Doelgroep: (toekomstig) bedrijfsleiders in de landbouw. Het programma is vergelijkbaar met wat vierdejaars studenten op Warmonderhof in de eindwerkstukbegeleiding kregen.
Aanmelden: Klik op de button hieronder, je wordt doorgeschakeld naar Aeres Training Centre 

Training Bedrijfsorganisme

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: