Verdiepingscursus Biodynamische Landbouw Warmonderhof

Printen nog geen beoordelingen

Vrijdagen: 22 september, 20 oktober, 17 november, 19 januari, 1 maart, 22 maart, 19 april, 21 juni.

In de biodynamische sector is een enorme honger naar diepgang. Professionals in de biodynamische landbouwsector worden uitgenodigd, zich in te schrijven voor deze achtdaagse verdiepingscursus biodynamische landbouw die zich richt op de ontwikkeling van een nieuw kader in de BD-beweging. Je krijgt les van een keur aan trainers die deskundig zijn op biodynamisch en antroposofisch vlak.

Met bijdragen van Een mix van deskundigheden, vakgebieden en generaties: Frans Lutters, Wolter Bos, Frens Schuring, Gerlof Pronk, Joke Bloksma, Liesbeth Bisterbosch, Ruud Hendriks, Tom Saat, Jos Jeuken, Ellen Krul, Edith Lammerts van Bueren, Jan Weijsenfeld, Monique Schieman, Aart van der Stel, Peter Vandermeersch, John Hoogervorst, Harrie Salman, Theo Boon, Wim Wolbrink, Joost van Strien.

Doel cursus Deze verdiepende BD-cursus leidt op tot gekwalificeerde en ingevoerde personen voor biodynamische landbouw. De cursus is gericht op de ontwikkeling van een nieuw kader in de BD-beweging. Mensen die de biodynamische landbouw kunnen vertegenwoordigen en biodynamische waarden en uitgangspunten in gesprek kunnen brengen en uitdragen. De cursus richt zich op twee pijlers: verdieping BD-landbouw en persoonlijke ontwikkeling.

Doelgroep cursus De Verdiepende BD-cursus is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de BD-sector of een beroepsopleiding hebben afgerond. Denk aan boeren en tuinders, verwerkers, handelaren, adviseurs, docenten en overige betrokkenen in de keten van de biodynamische landbouw en voeding. Ook voor degenen die zich willen scholen om de visie achter BD-landbouw en -voeding uit te kunnen dragen of die kadervormend willen zijn in de BD-landbouw.

Inhoud cursus In deze opleiding bieden we de ruimte om ons gezamenlijk te verdiepen in de antroposofische achtergronden van de BD-landbouw. Het curriculum neemt de deelnemers mee langs basisthema’s in de antroposofie, in relatie tot de landbouw. We reiken steeds een stuk kennis aan, waarna we de deelnemers via verschillende werkvormen uitnodigen om zich de stof echt eigen te maken. Het is van belang dat de stof niet alleen cognitief gekend wordt, maar dat het ook in de eigen ervaring kan landen en betekenis krijgt voor de eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Opbouw van de opleiding Dag 1: Fenomenologie en antroposofie Dag 2: Kosmos & de betekenis van landbouwhuisdieren (vee) op het bedrijf. Dag 3: Levende Bodem. Dag 4: Bedrijfsorganisme/ Bedrijfsindividualiteit. Dag 5: Veld- en compostpreparaten. Dag 6: Voeding en kwaliteit. Dag 7: Sociaaleconomische aspecten (sociale driegeleding). Dag 8: Filosofie der vrijheid

Horizontale lijnen In ieder blok maken we ruimte voor onderstaande elementen die als een rode draad door de opleiding lopen en dus ook op elke dag van de cursus terugkomen:

Kennis: inzet van gastdocenten en lezen van de Landbouwcursus Ervaring: beoefening van waarneming (fenomenologie), meditatie en kunstzinnige vormgeving, praktijk van de landbouw Persoonlijke leervragen van de cursisten. Format van de dagen en tijden 09.30 - 10.00 inloop met koffie/thee 10.00 - 12.30 inhoud (denken/hoofd) 12.30 - 13.30 lunch 13.30 - 17.00 inhoud met verwerking (voelen/hart) 17.00 - 18.00 diner 18.00 - 19.30 verwerking en reflectie, leervragen (willen/handen)

Certificaat De cursus omvat lezingen, werkvormen ter verwerking van de inhoud en enkele opdrachten. Deze opdrachten moeten aan het eind gepresenteerd worden aan de groep. Een certificaat wordt uitgereikt op basis van 100% deelname, afgeronde en gepresenteerde opdrachten en een zelfevaluatie.

Organisatie BD-Vereniging i.s.m. Warmonderhof Trainingen. Aeres Training Centre verzorgt de aanmeldprocedure en facturatie.

Praktisch

Verdiepingscursus Biodynamische Landbouw Warmonderhof

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: