Training Kringlooplandbouw Landgoed Overesch

Printen nog geen beoordelingen

“Varkens leefden oorspronkelijk van reststromen”

Deze vierdaagse training is voor iedereen met interesse in het sluiten van kringlopen op het eigen bedrijf. In deze training komen verschillende facetten van kringlooplandbouw aan bod met speciale aandacht voor het duurzame verdienmodel van het gemengde bedrijf met akkerbouw, vleesvarkens en gebruik van reststromen uit de regio. We verkennen op het familiebedrijf van Jan en Rik Overesch de kansen voor akker- en tuinbouw op zandgrond, gecombineerd met varkens. Welke gewassen zijn geschikt? Welk bouwplan sluit hierbij aan? Welke gewasrotatie is optimaal en hoe verzorg en bewerk je de bodem? Speciale aandacht voor onkruidenbeheersing.

Bij de start ontvangt iedere deelnemer de poster kringlooplandbouw die gaandeweg ingevuld gaat worden. Na aanmelding ontvang je het volledige programma.

Informatie over de werkplaatsen is te vinden op de website werkplaatsenkringlooplandbouw.nl.

Training Kringlooplandbouw Landgoed Overesch

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door:

Met: