Training Kringlooplandbouw De Stadsboerderij Almere

Kemphaanpad 14
1358AC Almere
€ 279,00 nog geen beoordelingen
Printen

“De landbouw staat bij ons centraal en we verbinden burgers aan ons bedrijf”

Deze vierdaagse training is voor iedereen met interesse in het sluiten van kringlopen op het eigen bedrijf. Verschillende facetten van kringlooplandbouw komen aan bod met speciale aandacht voor goede opbrengst met lage mestgift en het krijgen van een optimale mineraal-huishouding in de bodem. De training voorziet ook in manieren om burgers uit de regio te betrekken bij je bedrijf, economisch, maatchappelijk en sociaal. Bij de start ontvangt iedere deelnemer de poster kringlooplandbouw die gaandeweg ingevuld gaat worden. Na aanmelding ontvang je het volledige programma.

Het programma is in ontwikkeling, binnenkort zijn de datums bekend. Voor vragen kun je bellen met leen Janmaat: 06-44197920

Training Kringlooplandbouw De Stadsboerderij Almere

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door:

Met: