West Plant Group

Printen nog geen beoordelingen

West Plant Group staat al jaren bekend als innovator in de vollegrondstuinbouw. Als eerste en enige plantenkweker stapte WPG medio jaren 90 grootschalig over van het perspotsysteem naar het trayplantsysteem. Hiervoor moest een teelt- en transportmedium ontwikkeld worden om de grote logistieke stromen, zowel intern als extern, efficiënt en met hoge capaciteit te kunnen realiseren.

WPG zaait en kweekt alle planten in 40cm X 40cm trays. Elke tray wordt voor het zaaien gereinigd en gedesinfecteerd. Alle trays worden direct na het zaaien op ijzeren op- en afstapelbare rekken geschoven. Ook de rekken worden gereinigd en gedesinfecteerd. Deze rekken worden niet alleen tijdens de opkweek gebruikt (hierdoor geschiedt de gehele opkweek vrij van de grond) maar ook tijdens transport.

Bij de levering profiteert de klant van ons tray- rekconcept door een erg gemakkelijke handling van het plantmateriaal. De losse trayvulling zorgt in alle gevallen voor een optimale lucht- en waterhuishouding die garant staat voor een optimale beworteling. De voordelen hiervan worden in de praktijk onderkent in de vorm van een uniform gewas, een uniform oogstbaar product, weinig oogstgangen en goede bewaarbaarheid van het plantmateriaal.

West Plant Group

Printen nog geen beoordelingen