Masterclass Mest van Waarde

Printen nog geen beoordelingen

Er is veel aandacht voor de verkrijgbaarheid en werking van mestsoorten. In deze Masterclass, die plaatsvindt op het bedrijf van WUR Open Teelten en de Proeftuin Agroecologie en Technologie (voorheen Broekemahoeve), nemen we onder de loep hoe je kunt kijken naar de waarde van mest in je bouwplan en teeltstrategie.

Dieren zijn heel verschillend en de eigenschappen van deze dieren zie je terug in hun mest. Daarmee zijn ze op verschillende momenten van waarde in een bouwplan en teeltproces. Ook maaimeststoffen hebben unieke planteigenschappen

Programma

Praktische informatie:

 

Masterclass Mest van Waarde

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: