Oriëntatiecursus Biologische Landbouw

Oud Emmeloorderweg 34
8307 RA Ens
€ 875,00 nog geen beoordelingen
Printen

Leer over belangrijke thema's van specialisten uit de sector, hoor de ervaringen van verschillende telers, bouw een eerste netwerk voor afzet op en zet de eerste stap naar een plan voor de ontwikkeling van jouw bedrijf dat bij je past. Doe mee!

Onafhankelijk en en objectief beeld

De cursus geeft een goed beeld van de verschillende mogelijkheden in de biologische sector. Bij het omschakelen verandert je bedrijf ingrijpend. Naast het overbruggen van de omschakelperiode is het belangrijk tijd en geld te investeren in bodemstructuur, bodemgezondheid en onkruidbestrijding. De inzet van arbeid, bewaring van producten en gebruik van machines verandert, er komen nieuwe gewassen in het bouwplan en de teeltwijze is anders. Ook de leveranciers en de afzet moet je omschakelen door je te verdiepen in de nieuwe gang van zaken en relaties op te bouwen met nieuwe afnemers. Het is belangrijk hier veel tijd in te investeren.

De cursus biedt:

Wat komt er o.a. aan de orde?

regelgeving /mechanische onkruidbestrijding / bodem / omschakelplan / biodiversiteit / controle / gewaskeuze /voorkomen & beheersen van ziekten en plagen / afzet / bemesting / arbeidsvraagstuk / vruchtwisseling / bouwplan / internationale marktontwikkeling / mechanisatie / ondernemerschap /redenen voor omschakelen / inzicht in de kernwaarden van biologisch en biolog

Wat zeggen oud-cursisten? 

In 2019 heeft Biologisch Netwerk Omroep Flevoland geholpen met het filmen van 3 items over biologische landbouw in Flevoland, je kunt ze hier terugzien:

In 2017 is omroep Flevoland ook al eens langs geweest op een cursusdag. 

Doelgroep

De cursusinhoud is gericht op boeren en tuinders. Ook medewerkers bij biologische verwerkings-, afzet- en handelsbedrijven kunnen meedoen.

Praktisch

 

Oriëntatiecursus Biologische Landbouw

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: