Oriëntatiecursus Biologische Landbouw

€ 875,00 2 beoordelingen
Printen

Leer wat er allemaal verandert op een akkerbouwbedrijf bij omschakeling naar biologische landbouw. De onafhankelijke cursus wordt al ca. 30 jaar aangeboden vanuit de biologische sector en bouwt voort op de hierin opgedane ervaring en expertise. Honderden huidige biologische telers hebben deze cursus gevolgd en zijn succesvol gestart met hun bio-bedrijf. Ervaren specialisten uit de sector werken samen in de cursus en leren je over de belangrijke teeltonderwerpen. Verschillende telers delen hun praktijkervaringen en in de cursus bouw je een eerste netwerk voor biologische afzet op. Ook ga je je oriënteren op omschakelplannen. 

Objectief beeld

De cursus geeft een goed beeld van de verschillende mogelijkheden in de biologische sector. Bij het omschakelen verandert je bedrijf ingrijpend. Naast het overbruggen van de omschakelperiode is het belangrijk tijd en geld te investeren in je bodemstructuur, de bodemgezondheid en onkruidbestrijding. Zo schoon mogelijk beginnen en je onkruidbeheersing goed bijhouden is heel belangrijk voor een succesvolle teelt. De inzet van arbeid, bewaring van producten en gebruik van machines verandert, er komen nieuwe gewassen in het bouwplan en de teeltwijze is anders. Ook de leveranciers en de afzet moet je omschakelen door je te verdiepen in de nieuwe gang van zaken en relaties op te bouwen met nieuwe afnemers. Het is belangrijk hier veel tijd in te investeren.

De cursus biedt:

Wat komt er o.a. aan de orde?

uitgangspunten-kernwaarden biologische landbouw / verschillen tussen gangbaar, biologisch en biodynamisch boeren / redenen en motivatie voor omschakelen / (internationale) regelgeving / certificering / controle / mechanische onkruidbestrijding / (vruchtbare)bodem / biologisch & kringlooplandbouw / bemesting / biodiversiteit ontwikkelen / methodes voor biodivers telen / Natuurlijke plaagbestrijding inzetten / mechanisatie / mechanische onkruidbeheersing / voorkomen & beheersen van ziekten en plagen / afzet / marktontwikkeling / arbeidsvraagstuk / bouwplan / vruchtwisseling / ondernemerschap / omschakeltiming en planning / omschakelstrategie / economische gevolgen / investeringswensen

Wat zeggen oud-cursisten? 

Biologisch Netwerk heeft Omroep Flevoland geholpen met het filmen van 3 items over biologische landbouw in Flevoland, je kunt ze hier terugzien:

Omroep Flevoland is ook al eens langs geweest op een cursusdag. 

Doelgroep

De cursusinhoud is gericht op boeren en tuinders die actief zijn in de akkerbouw en zich willen oriënteren op omschakeling of daarmee zijn begonnen. Werk je of ga je werken bij een biologisch verwerkings-, afzet- of handelsbedrijf of ben je actief op het gebied van certificering of beleid? Uiteraard kun je dan ook deze cursus volgen. Om een gezonde mix te behouden in de samenstelling van de deelnemersgroep, is voor deelnemers die niet actief zijn als boer een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. 

Praktisch

 

Oriëntatiecursus Biologische Landbouw

Printen 2 beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door:

Met: