Oriëntatiecursus Biologische Landbouw

Oud Emmeloorderweg 34
8307 RA Ens
€ 875,00 nog geen beoordelingen
Printen

Leer wat er allemaal verandert op een akkerbouwbedrijf bij omschakeling naar biologische landbouw. Specialisten uit de sector leren je bij over de belangrijke thema's bij biologisch telen, verschillende telers delen hun ervaringen, bouw een eerste netwerk voor biologische afzet op en zet de eerste stap naar een plan voor de ontwikkeling van jouw bedrijf, passend bij jouw situatie. Doe mee!

Onafhankelijk en en objectief beeld

De cursus geeft een goed beeld van de verschillende mogelijkheden in de biologische sector. Bij het omschakelen verandert je bedrijf ingrijpend. Naast het overbruggen van de omschakelperiode is het belangrijk tijd en geld te investeren in je bodemstructuur, de bodemgezondheid en onkruidbestrijding. Zo schoon mogelijk beginnen en je onkruidbeheersing goed bijhouden is heel belangrijk voor een succesvolle teelt. De inzet van arbeid, bewaring van producten en gebruik van machines verandert, er komen nieuwe gewassen in het bouwplan en de teeltwijze is anders. Ook de leveranciers en de afzet moet je omschakelen door je te verdiepen in de nieuwe gang van zaken en relaties op te bouwen met nieuwe afnemers. Het is belangrijk hier veel tijd in te investeren.

De cursus biedt:

Wat komt er o.a. aan de orde?

uitgangspunten-kernwaarden biologische landbouw / verschillen tussen gangbaar, biologisch en biodynamisch boeren / redenen en motivatie voor omschakelen / (internationale) regelgeving / certificering / controle / mechanische onkruidbestrijding / (vruchtbare)bodem / biologisch & kringlooplandbouw / bemesting / biodiversiteit ontwikkelen / methodes voor biodivers telen / Natuurlijke plaagbestrijding inzetten / mechanisatie / mechanische onkruidbeheersing / voorkomen & beheersen van ziekten en plagen / afzet / marktontwikkeling / arbeidsvraagstuk / bouwplan / vruchtwisseling / ondernemerschap / omschakeltiming en planning / omschakelstrategie / economische gevolgen / investeringswensen

Wat zeggen oud-cursisten? 

In 2019 heeft Biologisch Netwerk Omroep Flevoland geholpen met het filmen van 3 items over biologische landbouw in Flevoland, je kunt ze hier terugzien:

In 2017 is omroep Flevoland ook al eens langs geweest op een cursusdag. 

Doelgroep

De cursusinhoud is gericht op boeren en tuinders die actief zijn in de akkerbouw en zich willen oriënteren op omschakeling of daarmee zijn begonnen.
Werk je of ga je werken bij een biologisch verwerkings-, afzet- of handelsbedrijf? Uiteraard kun je dan ook deze cursus volgen als je geïnteresseerd bent in de cursusinhoud gericht op de omschakelende boer. 

Praktisch

 

Oriëntatiecursus Biologische Landbouw

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door:

Met: